Hyvinvointipalvelut 5 op, kevät 2023

Tule mukaan pohtimaan miten palveluilla tuotetaan hyvinvointia. Opiskelija tutustuu suomalaisen hyvinvointimallin tilaan ja taustoihin, eri sektoreiden tuottamiin hyvinvointipalveluihin sekä palveluntuottamisprosessiin. Opiskelija perehtyy myös yleisellä tasolla palveluiden rahoitukseen, palveluketjuihin, hankintamenettelykäytäntöihin sekä hyvinvointia säätelevään lainsäädäntöön. Sisäl­tö­jä tar­kas­tel­laan useas­ta eri nä­kö­kul­mas­ta niin so­sio­lo­gi­ses­sa, so­siaa­li­po­liit­ti­ses­sa, hal­lin­to­tie­teel­li­ses­sä kuin lii­ke­ta­lou­del­li­ses­sa­kin vii­te­ke­hyk­ses­sä.

Opintojakson pääkäsitteitä ovat: hyvinvointi, palvelutuotanto, hyvinvointivaltio, hyvinvointiyhteiskunta, kestävyysvaje,
Sote-uudistus, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, hyvinvointi ja terveyserot, julkinen hankinta ja palvelumuotoilu.

Opintojaksolla tutustutaan lukupiirissä hyvinvointipalvelujen teoriatietoon ja yksilötehtävänä suoritetaan tutustuminen johonkin hyvinvointipalveluja tuottavaan organisaatioon.

Kenelle?

Opintojakso soveltuu hyvin niille, jotka haluavat perehtyä Suomen hyvinvointipalvelujen palvelurakenteisiin sekä palveluntarjoajien että -tuottajien ominaisuudessa.

 

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 13.03.2023 – 05.05.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Tämän opintojaksototeutuksen voit suorittaa kokonaan verkossa.
Opintojaksossa tehdään lukupiiriryhmätyö, hyvinvointipalveluun tutustumisen pari- tai ryhmätyö sekä
toteutukseen liittyy 3 webinaaria, jotka auttavat tehtävien teossa. Lukupiiriryhmätyöhön tulee varata ryhmäistunto-aikaa opintojakson sisällä.Opintojakson webinaarit:

  • 13.03.2023 16.00 – 18.00
  • 17.04.2023 16.00 – 18.00
  • 02.05.2023 15.00 – 18.00
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-3.3.2023 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Outi Väyrynen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0505700432)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija

  • tuntee hyvinvoinnin yhteiskunnallisena käsitteenä ja osaa huomioida siihen vaikuttavat tekijät
  • tunnistaa eri sektoreiden roolit hyvinvointipalvelujen tuottajina osana yhteiskunnan palvelurakenteita
  • tietää ostopalvelu- ja palvelusopimuskäytäntöjä ja kykenee soveltamaan keskeistä lainsäädäntöä
  • vahvistaa ymmärrystään yhteiskunta- ja palvelurakenteen muutoksista

”Tieto siitä miten hyvinvointiyhteiskunta on syntynyt ja hyvinvointimallin kehitys.”