Työyhteisön kehittäjä

Yhteisöpedagogi (YAMK) -väyläopinnot 20 op (Verkko-opinnot) UUTUUS!

300,00 

Työyhteisön toimiva vuorovaikutus 20 op -osaamiskokonaisuus

300,00 

Hyvä hallinnointi ja työnantajakuvan rakentaminen 10 op, kevät 2021 (2/20-21) (UUTUUS!)

75,00 

Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

75,00 

Työsuhdeasiat 5 op, kevät 2021 (2/20-21) (UUTUUS!)

75,00 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 op, kevät 2021 (2/20-21) (UUTUUS!)

75,00 

Yhteistoiminta 5 op, kevät 2021 (2/20-21) (UUTUUS!)

75,00 

Henkilökohtaisen talouden hallinta 5 op, (0/20-21) UUTUUS!

75,00 

Esimiestyö ja johtaminen (YAMK) 5 op, kevät 2021 (2/20-21) UUTUUS!

75,00 

Kielellinen saavutettavuus 5 op, kevät 2021 (2/20-21) UUTUUS!

75,00 

Palvelumuotoilu (YAMK) 5 op, kevät 2021 (2/20-21) UUTUUS!

75,00 

Tulevaisuuden ennakointi (YAMK) 5 op, kevät 2021 (2/20-21) UUTUUS!

75,00