Kulttuurituotanto

Suomen kieli ja viestintä 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

75,00 

Taloussuunnittelu ja -hallinto 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

75,00 

Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op, kesä 2021 (3/20-21)

75,00 

Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

75,00 

Tuotekehitys ja tuotteistaminen 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

75,00 

Vapaaehtoisten rekrytointi, perehdyttäminen, motivointi sekä työnohjaus vapaaehtoiskoordinaattorin tukena 5 op 2/3, kevät 2021 (2/20-21)

75,00 

Vapaaehtoistoiminnan arvot ja merkitys yhteiskunnassa 5 op 1/3, syksy 2020 (1/20-21)

75,00 

Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

75,00 

Yrittäjyys 5 op, (0/20-21)

75,00 

Ammatillinen harjoittelu 1: Tuottajana toimiminen 10 op, (0/20-21) UUTUUS!

150,00 

Ammatillinen harjoittelu 3: Tuotannot ja kehittämisprojektit 10 op, (0/20-21) UUTUUS!

150,00 

Yritystoiminnan perusteet 5 op, (0/20-21)

75,00