Työsuhdeasiat 5 op, kevät 2023

Opintojaksossa perehdytään keskeiseen työlainsäädäntöön, työehtosopimusjärjestelmään ja muihin yleisiin työelämää ohjaaviin säädöksiin. Tarkastelussa on työsuhteen eri vaiheet ja niihin kuhunkin vaikuttava säädös- ja sopimuspohja.
Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee työsopimuksen, kollektiivisten virka-/työehtosopimusten sekä paikallisen sopimuksen luonteen ja merkityksen; tuntee työehtosopimusjärjestelmän perusteet ja yleiset käytännöt, hallitsee työlainsäädännön perusteet ja soveltamisen, osaa keskeiset työsuhdeasiat ja osaa työsuhteen päättämisen kokonaisuuden. Opintojakso auttaa henkilöstön edustajia ja uusia henkilöstöhallinnon toimijoita onnistumaan tehtävässään.

Kenelle?

Opintojakso sopii erityisesti hiljattain aloittaneilla henkilöstöhallinnon työntekijöille ja henkilöstön edustajille.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 05.01.2023 – 29.05.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Verkkototeutus koostuu materiaaleihin perehtymisestä ja tehtävien tekemisestä. Opintojaksolla on kolme webinaaria.
Verkkokurssilla on yhteensä 8 osiota ja niissä kaikissa erilaisia tehtäviä.Tehtävät voivat koostua
1. Lukemistehtävästä
2. Pohdintatehtävästä
3. Keskustelun avauksesta ja keskusteluun osallistumisesta
4. Kokoavana tehtävänä opiskelija tekee laajemman oppimistehtävän joko itsenäisesti tai ryhmässä
5. Opiskelijan tulee myös arvioida omaa osaamistaanKoulutuksessa etenet järjestyksessä kokonaisuudesta toiseen, näin osaamisesi kehittyy pala palalta. Voit palata edellisten osioiden tehtäviin ja materiaaleihin, mutta kurssin suorittamiseksi sinun täytyy tehdä kaikki tehtävät ja tutustua materiaaleihin.Tutustu oppimistehtävään ja mieti, minkä tehtävän haluaisit tehdä.
Sinulla on mahdollisuus suorittaa oppimistehtävä yksin tai ryhmässä. Mikäli haluat suorittaa oppimistehtävän ryhmässä ilmoita siitä oppimistehtävän kohdalla ja ilmoita samalla minkä oppimistehtävän haluat tehdä.

Opintojakson webinaarit

  • 18.01.2023 09.15 – 14.00
  • 16.02.2023 09.15 – 12.00
  • 22.03.2023 09.15 – 14.30
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-23.12.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Nina Simola-Alha (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 296)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija

  •  tuntee työsopimuksen, kollektiivisten virka-/työehtosopimusten sekä paikallisen sopimuksen luonteen ja merkityksen
  • tuntee työehtosopimusjärjestelmän perusteet ja yleiset käytännöt
  • hallitsee työlainsäädännön perusteet ja soveltamisen
  • osaa keskeiset työsuhdeasiat
  • osaa työsuhteen päättämisen kokonaisuuden.