Toimintakulttuurin ja tuottavuuden kehittäminen 15 op, kevät 2023

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.03.2023 – 30.05.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakson webinaarit

  • 28.02.2023 09.15 – 14.00
  • 06.03.2023 09.15 – 14.00
  • 26.04.2023 09.15 – 14.00
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-19.2.2023 klo 23:59
Vastuuhenkilö Sikke Leinikki (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

  • osaa vahvistaa työyhteisön ja tiimien sisäistä vuorovaikutusta ja ryhmädynamiikkaa
  • osaa soveltaa monipuolisesti ratkaisu- ja voimavarakeskeistä ajattelua työyhteisöjen, tiimien ja yksilöiden kanssa
  • kykenee valmentamaan lähiesimiehiä ja tiimejä
  • osaa perustella toimintakulttuurin vaikutukset organisaation toiminnalle, tuottavuudelle ja kilpailukyvylle
  • osaa vaikuttaa toimintakulttuurin kehittymiseen
  • hallitsee Lean-ajattelun perusteet ja osaa rakentaa Lean-prosesseja ja –organisaatiota
  • kykenee parantamaan työn tehokkuutta ja toiminnan tuloksellisuutta.