Toimintakulttuurin ja tuottavuuden kehittäminen 15 op, kevät 2023

Onko sinulla tai työkaverillasi halua kehittää oman työyhteisösi toimintaa?

Toimintakulttuurin ja tuottavuuden kehittämisen opintojakso tarjoaa osallistujalle mahdollisuuden toteuttaa työpaikan kehittämishanke ja saada hankkeen vetäjälle ammattikorkeakoulun lehtorin ohjausta.

Humakin työyhteisön kehittäjäkoulutusten lehtoreilla on monipuolinen tausta työelämän, työhyvinvoinnin ja työprosessien kehittämisestä. Ohjauksen ja opintojakson muiden osallistujien kokemusten avulla kehittämishankkeen onnistumisen mahdollisuudet kohenevat.

Ilmoittaudu viimeistään 19.2.2023. Paikkoja on rajoitettu määrä.

Mitä opit?

Opintojaksolla tutustutaan toimintakulttuurin teoreettiseen perustaan sekä tuottavuuden kehittämisen ulottuvuuksiin ja valtaan ilmiönä. Opintojaksolla oppii esimerkiksi lean-ajattelu perusteet.

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa vahvistaa työyhteisön ja tiimien sisäistä vuorovaikutusta ja ryhmädynamiikkaa. Opinnot auttavat myös näkemään tuottavuuden ja työhyvinvoinnin yhteyden. Opintojen avulla omat taidot neuvotella muutoksista työyhteisöissä vahvistuvat.

Opintojakso etenee kolmen webinaarin ja opiskelijoiden tekemien yksilötöiden sekä lopputyönä tehtävän ryhmätyön avulla.

Webinaarit pidetään

 • 28.02.2023 09.15 – 14.00,
 • 06.03.2023 09.15 – 14.00 ja
 • 26.04.2023 09.15 – 14.00.

Kenelle opintojakso soveltuu?

Opintojakso sopii kokeneille työelämäkehittäjille, jotka haluavat työyhteisön ulkopuolisen tuen ja arvioinnin avulla vahvistaa omaa kehittämisosaamistaan.

 

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.03.2023 – 30.05.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakson webinaarit

 • 28.02.2023 09.15 – 14.00
 • 06.03.2023 09.15 – 14.00
 • 26.04.2023 09.15 – 14.00
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-19.2.2023 klo 23:59
Vastuuhenkilö Sikke Leinikki (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

 • osaa vahvistaa työyhteisön ja tiimien sisäistä vuorovaikutusta ja ryhmädynamiikkaa
 • osaa soveltaa monipuolisesti ratkaisu- ja voimavarakeskeistä ajattelua työyhteisöjen, tiimien ja yksilöiden kanssa
 • kykenee valmentamaan lähiesimiehiä ja tiimejä
 • osaa perustella toimintakulttuurin vaikutukset organisaation toiminnalle, tuottavuudelle ja kilpailukyvylle
 • osaa vaikuttaa toimintakulttuurin kehittymiseen
 • hallitsee Lean-ajattelun perusteet ja osaa rakentaa Lean-prosesseja ja –organisaatiota
 • kykenee parantamaan työn tehokkuutta ja toiminnan tuloksellisuutta.