Suorituksen johtaminen ja palkitseminen 10 op, syksy 2023

Suorituksen johtamisen ja palkitsemisen opintojaksolla kehitetään tavoitejohtamisen taitoja. Opintojakso osaltaan edistää sitä, että tulevaisuudessa yhä useammalla työpaikalla on uudistumista ja kehittämistä tukeva, luottamukseen perustuva kulttuuri, jossa tuotteet, palvelut ja toimintatavat luodaan yhteistyössä.

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa perustella suorituksen johtamisen strategian merkityksen, osaa mallintaa ja implementoida tavoite-, tulos- ja kehityskeskusteluprosessin, osaa kehittää työsuorituksen arvioitimalleja ja urasuunnitelmia, osaa laatia osaamiskartoituksen ja tuntee työn vaativuuden arvioinnin perusteet, osaa tehdä operatiivisen tason henkilöstötutkimuksia, hallitsee palkitsemisen kokonaisuuden ja perusteet, osaa perustella palkitsemisen merkityksen motivoinnissa ja sitouttamisessa sekä yrityksen tuloksellisuudessa, osaa rakentaa eettisesti kestävän palkitsemisen kokonaisuuden.

Opintojaksossa keskitytään työelämän ja työyhteisön prosessien kehittämiseen henkilöstöjohtamisen näkökulmasta. Työsuoritusten arviointi ja työntekijöiden palkitseminen ovat keskeinen osa kokonaisuutta.

Kenelle?

Opintojakso sopii henkilöille, jotka haluavat työyhteisön kehittäjiksi tai haluavat ymmärtää kokonaisvaltaisesti liiketoiminnan tarpeet ja sitä tukevan henkilöstöjohtamisen vaatimukset ja kyetä tukemaan työyhteisöjen johtoa organisaation menestyksen rakentamisessa.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 11.09.2023-31.12.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakson suorittaminen edellyttää ennakkotehtävän tekemistä, annettujen tehtävien suorittamista sekä perehtymistä kirjallisuuteen.

Opintojakso koostuu itsenäisesti tehtävistä tehtävistä sekä yhdestä ryhmätehtävästä. Ryhmätehtävän tuotos esitellään muille viimeisenä päivän. Ennakkotehtävä Hoodlessa avautuu viimeistään 14.09.2023

Opintojaksoon kuuluu 3 opetuspäivää, jotka toteutetaan verkossa:

 • 29.09.2023 klo 9.15- 14.30
 • 13.10.2023 klo 9.15-14.00
 • 30.11.2023 klo 9.15-15.30
Ilmoittautumisaika 01.08.2023-01.09.2023 klo 23:59
Vastuuhenkilö Nina Simola-Alha (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 296)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija

 •  osaa perustella suorituksen johtamisen strategian merkityksen
 • osaa mallintaa ja implementoida tavoite-, tulos- ja kehityskeskusteluprosessin
 • osaa kehittää työsuorituksen arvioitimalleja ja urasuunnitelmia
 • osaa laatia osaamiskartoituksen ja tuntee työn vaativuuden arvioinnin perusteet
 • osaa tehdä operatiivisen tason henkilöstötutkimuksia
 • hallitsee palkitsemisen kokonaisuuden ja perusteet
 • osaa perustella palkitsemisen merkityksen motivoinnissa ja sitouttamisessa sekä yrityksen tuloksellisuudessa
 • osaa rakentaa eettisesti kestävän palkitsemisen kokonaisuuden.