Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3 op, kesä

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.06.2022 – 31.07.2022
Aikataulut Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti ja omaan tahtiin.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.05.2022 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Hanna-Kaisa Hokkanen (hanna-kaisa.hokkanen@humak.fi , p. 0400 349 377)

 

Ruotsin kielen valmentavat opinnot -opintojaksolla opiskellaan kielen perussanastoa ja -rakenteita sekä sovelletaan kielitaitoa vapaa-ajan ja työelämän tilanteisiin liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa harjoituksissa (esim. sähköpostit, tervehtiminen ja itsensä esittely, puhelinkeskustelut, tarkennuksen pyytäminen). Lisäksi tutustutaan oman alan kirjalliseen ja suulliseen viestintään.

Opintojakso suoritettaan itsenäisesti omaan tahtiin. Opiskelutehtävät koostuvat pienemmistä automatisoiduista tehtävistä, audio ja visuaalisesta materiaaleista, vuorovaikutteista kirjallisista ja suullisista tehtävistä ja vapaan tekstin tuottamisesta. Opintojaksolla on kaksi laajempaa palautettavaa opiskelijatyötä. Kaikki tehtävät on oltava suoritettu opintojakson päättyessä. Opiskelija kuuluu suorittaa opintojakson osat määrätyssä järjestyksessä.

Ennakkovaatimukset

Peruskoulussa ja / tai toisella asteella suoritetut ruotsin opinnot.

Lisätiedot

Opintojaksolla tarvitset älypuhelimen millä voit tehdä videotallenteita.

Opiskelija:

  • pystyy ymmärrettävästi kommunikoimaan sekä suullisesti että kirjallisesti arkielämän tilanteissa ruotsin perusrakenteet halliten
  • vahvistaa ruotsin kielen kirjallista ja suullista taitoaan suoriutuakseen muista korkeakoulututkintoon kuuluvista ruotsin opinnoista.