Nuorisotyön kentät ja kohtaamisen tavat (YAMK) 5 op, kevät 2023

Nuorisotyön työympäristöt ovat siellä missä nuoretkin ovat. Nuorten ohella myös monialainen yhteistyö vie nuorisotyöntekijöitä erilaisiin työympäristöihin. Joissakin tilanteissa voi olla haastavaa sanoittaa, mistä eri työympäristöissä toimimisesta on kyse, onko tarkasteltava ilmiö toimintaympäristö, työote vai erillinen työmuoto. Työympäristö voi olla julkinen tila ja perinteisen fyysisen työympäristön sijaan työtä voidaan tehdä myös digitaalisissa ympäristöissä.

Sisällöt: 

 • Nuorisotyön erilaisten työ ja toimintaympäristöjen analysointi
 • Monialainen yhteistyö
 • Digitaalisuus nuorisotyössä

Opintojakso jakautuu neljään osioon:

 • Orientaatio
 • Valokuva nuorisotyössä
 • Nuorisotyö eri ympäristöissä
 • Uudistuva nuorisotyö

Kenelle?

Opinnot ovat yhteisöpedagogi ylempi AMK -koulutuksen opintoja ja ne sopivat nuorisotyön tehtävissä toimiville.

Ennakkovaatimukset

Suosituksena aikaisemmat nuorisotyön opinnot ja/tai alan työkokemus.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 06.03.2023 – 16.04.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opinnot toteutetaan verkko-opintoina, joiden lisäksi opintojen alussa ja lopussa on webinaari. Webinaareihin osallistumista suositellaan, mutta muuten opintojakso on opiskeltavissa omaan tahtiin. Opintojakso jakautuu neljään temaattiseen kokonaisuuteen (orientaatio, valokuva nuorisotyössä, nuorisotyö eri ympäristöissä ja uudistuva nuorisotyö). Kokonaisuudesta toiseen voi edetä omaan tahtiin itsenäisesti.

Opintojakson webinaarit:

 • 06.03.2023 12.00 – 16.30
 • 30.03.2023 12.00 – 16.30
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-24.2.2023 klo 23:59
Vastuuhenkilö Merja Kylmäkoski (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 287)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

Opintojakson opiskeltuaan opiskelija 

 • osaa havainnoida, kuvata ja arvioida työympäristön merkitystä nuorisotyön sisällöille
 • tuntee aihepiiriin liittyvän nuorisotyön tutkimuksen ja käsitteet sekä osaa tarkastella niitä kriittisesti työelämäkontekstissa
 • osaa suunnitella ja jalkauttaa nuorisotyön viemistä erilaisille nuorisotyön kentille sekä arvioida kriittisesti työskentelyään

”tehtävät pystyi suorittamaan itselle sopivassa aikataulussa.”

”Tämä oli oikein mielenkiintoinen kurssi ja sisällöltään tosi hyvä”

”Innostavat opettajat, jotka jaksoivat kannustaa ja kehua.”

”Tehtävän koot, ei liian suuria, eikä liian pieniä. Käytännön tehtävät nykyisessä työssä oli loistavia lisiä, pääsi heti testaamaan.”