Nuorisotyön arki muutoksessa (YAMK) 5 op, kevät 2023

Nuorisotyö on vaativaa ihmissuhdetyötä. Usein alalle hakeudutaan, koska halutaan auttaa nuoria. Nuorisotyön työyhteisö voi koostua muista nuorisotyöntekijöistä tai muiden alojen ammattilaisista. Nuorisotyötä tehdään myös joissakin paikoissa yksin. Teknologisaatio, uudet työn tekemisen tavat, väestön vanheneminen ja polarisaatio haastavat nuorisotyötä uusiin ratkaisuihin.

Sisällöt:  

 • Nuorisotyön ajankohtaiset kysymykset
 • Muutoksen hallinta nuorisotyössä
 • Nuorisotyön vaikuttavuus
 • Nuorisotyön ammattieettiset ohjeet ja työhyvinvointi
 • Kehittyminen nuorisotyön ammattilaisena ja nuorisotyön työyhteisön kehittäminen

Opintojakso jakautuu neljään osioon:

 • Orientaatio
 • Hyvinvointi
 • Johtaminen nuorisotyössä
 • Muutoksen hallinta nuorisotyössä

Kenelle?

Opinnot ovat yhteisöpedagogi ylempi AMK -koulutuksen opintoja ja ne sopivat nuorisotyön tehtävissä toimiville.

Ennakkovaatimukset

Suosituksena aikaisemmat nuorisotyön opinnot ja/tai alan työkokemus.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 16.01.2023 – 15.03.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opinnot toteutetaan verkko-opintoina, joiden lisäksi opintojen alussa ja lopussa on webinaari. Webinaareihin osallistumista suositellaan, mutta muuten opintojakso on opiskeltavissa omaan tahtiin. Opintojakso jakautuu neljään temaattiseen kokonaisuuteen (orientaatio, hyvinvointi, johtaminen nuorisotyössä ja muutoksen hallinta nuorisotyössä). Kokonaisuudesta toiseen voi edetä omaan tahtiin itsenäisesti.

Opintojakson webinaarit:

 • 16.01.2023 12.00 – 16.30
 • 09.02.2023 12.00 – 16.30
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-6.1.2023 klo 23:59
Vastuuhenkilö Merja Kylmäkoski (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 287)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

Opintojakson opiskeltuaan opiskelija 

 • osaa käsitteellistää muutosta ja sen vaikutuksia nuorisotyössä
 • osaa analysoida ja ennakoida muutosta omassa työssään ja ammattialalla
 • osaa sanoittaa nuorisotyön merkityksen muuttavassa työkontekstissa
 • ymmärtää yhteisöllisyyden ja johtamisen merkityksen nuorisotyön työyhteisössä
 • osaa johtaa itseään ja tarkastella kriittisesti omaan työtään
 • osaa kehittää nuorisotyön työssäjaksamista ja työhyvinvointia sekä soveltaa nuorisotyön työhyvinvointia tukevia toimintamalleja moniammattilaisiin työyhteisöihin

 

”Todella mielenkiintoiset luennot ja loistavat ohjaajat.”

”Se auttoi minua kehittymään nuorisotyön johtamisessa ja toi uusia ajankohtaisia asioita esille alaan liittyen. Pidin myös todella paljon pienryhmäkeskusteluista joita käytiin webinaareissa.”