Kuvakommunikoinnin perusteet 5 op, kevät

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 07.02.2022 – 31.07.2022 HUOM! toteutusaika muutettu 18.10.2021.
Aikataulut Opintojakso toteutetaan Humakin verkkoympäristössä itsenäisesti. Opintojaksolla on kaksi webinaaria: aloitus- ja päättöwebinaari, jotka tallennetaan, joten ne ovat katsottavissa myös jälkikäteen (ei vaadi läsnäoloa). Opetusmateriaalit sisältävät myös opintojakson aiheita syventäviä ja täydentäviä webinaaritallenteita. Voit suorittaa opintojakson tehtävät ja harjoitukset oman aikataulusi mukaisesti, mutta tehtäville on laadittu myös aikatauluehdotus opintojen tueksi.

Webinaarit:

  • 7.2.2022 klo 14.15-15.45
  • 28.4.2022 klo 15.00-16.00.

 

Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.05.2022 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Tanja Gavrilov (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 040 034 9368)

Opintojaksolla opiskellaan kuvakommunikoinnin perusteita. Opintojen alussa tutustutaan lyhyesti myös laajempaan kommunikointia tukevien menetelmien kenttään. Kuvakommunikoinnin opintojen sisältöjä ovat muun muassa kuvan käytön tavat, kuvan erilaiset tehtävät sekä erilaiset kuvatyypit ja kuvakommunikoinnissa käytettävät materiaalit. Opintojaksolla tutustutaan myös kuvakommunikoinnin ohjaukseen sekä tehdään kuvakommunikointiin liittyviä lyhyitä harjoituksia. 

Kenelle?

Opintojakson sisällöistä hyötyvät erityisesti sellaiset henkilöt, jotka työssään tai arjessaan tapaavat ihmisiä, joilla on kielellisiä haasteita. Opintojakso soveltuu hyvin myös kuvakommunikointia jo aiemmin käyttäneille ammattilaisille, joilla ei ole teoriatietoa aiheesta. Opintojakso sopii hyvin myös kuvasta ja visuaalisesta kulttuurista kiinnostuneille.

Opiskelija:  

  • ymmärtää kuvakommunikoinnin perusteet 
  • osaa paikantaa kuvakommunikoinnin muiden kommunikointia tukevia menetelmien (AAC) joukkoon 
  • ymmärtää semiotiikan (merkkioppi) perusteita 
  • tietää perusasioita kuvan teoriasta 
  • löytää kuvakommunikointia käsittelevän kirjallisuuden ja tutkimuksen äärelle
  • osaa etsiä tietoa kuvakommunikoinnin ohjaamisen suunnittelusta ja toteutuksesta 

“Parasta ollut hyvät ja selkeät ohjeet koko kurssiin ja tehtäviin liittyen, kurssin on voinut hyvin suorittaa omien aikataulujen mukaan. Tehtävät ovat olleet mukavia ja mielenkiintoisia tehdä, webinaaritallenteet olivat myös kivoja ja helpottivat asioiden ymmärtämistä ja oppimista.”

“Opintojaksolla parasta oli tehtävät. Ne havainnollistivat hyvin aiheita ja niitä oli mukava tehdä.”

“Opetusympäristö, tehtävänanto ja opettajan tavoitettavuus motivoivat työskentelyyn.”