Kulttuuripolitiikka 5 op, kesä

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.06.2022 – 31.07.2022
Aikataulut Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa.

Opintojaksolla on aloituswebinaari, jonka aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Webinaarit tallennetaan, joten se on katsottavissa myöhemmin.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.05.2022 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Jari Hoffrén (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 396)

 

Opintojaksolla perehdytään kulttuurihallintoon sekä kansainväliseen, kansalliseen ja kunnalliseen kulttuuri- ja taidepolitiikkaan.

Mitä kulttuuri ja taide on yhteiskunnallisesta näkökulmasta? Mitä valtio ja kunnat voivat tehdä kulttuurin hyväksi? Entä taiteen tekijät, tuottajat ja katsojat – kai heilläkin on sanansa kulttuuripolitiikassa? Miten kulttuuria hallinnoidaan? Miten kulttuurin ja taiteen julkinen tuki jakautuu? Millä perusteilla kulttuuria tuetaan? – Mm. näihin kysymyksiin syvennytään Kulttuuripolitiikka-opintojaksolla.

Opintojakso kuuluu kulttuurituottajan AMK-tutkinnossa 2. vuosikurssin opintoihin. Katso opetussuunnitelmasta, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteeseen.

Opiskelija:

  • tietää kulttuurihallinnon toimintaperiaatteet
  • tuntee toimialan instituutiot ja niitä koskevan lainsäädännön
  • kykenee kulttuuripoliittiseen vaikuttamiseen hallinnossa ja päätöksentekojärjestelmässä
  • osaa organisoida kulttuuripoliittista kansalaisvaikuttamista.

“Tehtävät on olleet monipuolisia. Mindmap ja muut visuaaliset tehtävät joskus tuovat jopa syvemmän oppimiskokemuksen kuin esseetehtävä.”

“Parasta on ollut hyvä sisältö, runsaat tehtävät ja mahdollisuus selkeään oman työn aikatauluttamiseen. Materiaalit tukivat hyvin aihetta, joka kiinnosti niin paljon että oli pakko ottaa tämä kurssi.”

“Monipuolinen kokonaisuus, monipuoliset tehtävät, kivaa pohtimista”

“Kurssin aikana opin kulttuurin julkisesta rahoituksesta, kulttuurin merkityksestä yhteiskunnalle ja kulttuuripolitiikasta yleisesti. Perehdyin kulttuuripolitiikkaan ja sain intoa lukea myös monia artikkeleita ja uutisia kulttuuriin liittyen. Kurssi avasi silmiäni asioille, joihin en ole ennen osannut edes kiinnittää huomiota.”

“Opintojakson mielenkiintoisimpia aiheita olivat mielestäni se, kuinka kulttuurihallinto toimii, ja mikä on valtion ja kunnan rooli kulttuuripalvelujen toteuttamisessa ja mitä vaikutusta lainsäädännöllä on kulttuuripalveluihimme. On ollut kiinnostavaa tutustua myös eri maiden kulttuuripolitiikkaan, ja siihen kuinka ne ovat erilaisia Suomeen verrattuna.”