Kielellinen saavutettavuus 5 op, kevät 2023

Opintojaksolla opiskellaan esteettömyyden, saavutettavuuden ja kielellisen saavutettavuuden perusteita. Näitä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita opiskellaan erilaisista yhteiskunnallisista näkökulmista käsin. Havainnoimme opintojaksolla muun muassa median ja julkisten palvelujen kielellistä saavutettavuutta. 

Kielellisesti saavutettava toiminta huomioi käyttäjäryhmät, joilla on haasteita vastaanottaa ja käsitellä erilaisia viestejä ja viestisisältöjä. Opintojaksolla tutustutaan näihin käyttäjäryhmiin sekä kielellisen saavutettavuuden toimintatapoihin.

Kenelle?

Opintojakso sopii kaikille, jotka haluavat ymmärtää kielellisen saavutettavuuden merkitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Kielellisen saavutettavuuden opintojakso sopii hyvin esimerkiksi sosiaali-, terveys-, kulttuuri-. opetus- ja kasvatusalalla toimiville henkilöille.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 22.02.2023 – 30.07.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakson voi suorittaa omaa tahtiin itsenäisesti. Opintojaksolla järjestetään vapaaehtoinen aloituswebinaari. Webinaari tallennetaan ja sen voi katsoa myöhemmin. Opintojakso sisältää erilaisia tehtäviä kuten havainnointia, lukemista ja keskusteluita.

Aloituswebinaari

  • 23.02.2023 17.00 – 18.30
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-22.05.2023 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Anne-Mari Jaamalainen (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:  

  • ymmärtää esteettömyyden, saavutettavuuden ja kielellisen saavutettavuuden käsitteet ja niiden välisiä suhteita   
  • tietää kielellistä saavutettavuutta edistäviä tekijöitä  
  • osaa edistää omalla toiminnallaan kielellistä saavutettavuutta 
  • hahmottaa kielellisen saavutettavuuden roolia/merkitystä osana organisaatiokulttuuria

”itsenäinen toteuttaminen ihan parasta! Ja riittävä aika!”

”Parasta on ollut, että opintojakso on lisännyt omaa ymmärrystä saavutettavuudesta / esteettömyydestä ja eri ihmisryhmistä, joihin se vaikuttaa.”

HUOM!

75,00