Kehittämishankkeen valmistelu ja rahoituksen hakeminen 5 op, syksy 2022

HUOM! Opinnot peruttu vähäisen ilmoittautumismäärän takia!

Kehittämishankkeen valmistelu ja rahoituksen hakeminen (kulttuuri- ja luovat alat) 5 op -opintojakso on suunniteltu luovien alojen yrityksille ja yhteisöille tueksi yritys- ja yhteishankkeiden hankesuunnitelmien ja rahoitushakemusten laatimiseen, osaamisen kehittämiseen rahoituskentästä, rahoittajayhteistyöstä, innovaatiohankkeiden suunnittelusta ja resursoinnista. Koulutusta voi hyödyntää luovien alojen rahoitushakuihin hakemusten laatimiseksi.

Koulutus sopii myös muille hankesuunnittelun ja rahoitushakuosaamisen kehittämisestä kiinnostuneille. Käytännönläheinen koulutus sisältää yhteisiä alustuksia, pienryhmätyöskentelyä, itsenäistä työskentelyä ja harjoittelua hankesuunnitelmien ja rahoitushakemusten laatimiseksi.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kulttuuri- ja luovien alojen rahoitusinstrumentteihin ja
kehittämisrahoitusten käyttötarkoituksiin, rahoituskentän käsitteistöihin sekä julkisen
kehittämisrahoituksen hakemisen käytäntöihin.

Tietoperustan lisäksi opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat kehittämishankkeen
hankekonsortion muodostaminen, yhteishankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden asettaminen sekä budjetin, aikataulun ja rahoitushakemuksen laatiminen. Koulutusta voi käyttää hankesuunnittelun apuna.

Koulutus sisältää

 • neljä verkkolähitapaamista + lopputapaamisen,
 • teemojen mukaiset etätehtävät itsenäiseen työskentelyyn sekä
 • neljä ohjaustuntia, joilla osallistujat saavat tukea hankesuunnitelmien laatimiseen

Kenelle?

Koulutus sopii luovien alojen yrityksille ja yhteisöille sekä muille hankesuunnittelun ja rahoitushakuosaamisen kehittämisestä kiinnostuneille

Lisätietoa

Lue lisää koulutuksen esitteestä.

Opinnollistettu koulutus tuottaa osallistujille Kulttuurituottaja (AMK) -tutkinnon opintosuorituksen.

HUOM! Koulutus toteutetaan, mikäli osallistujia on vähintään 20 henkilöä.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.09.2022 – 30.11.2022
Aikataulut ja työskentelytavat Käytännönläheinen koulutus sisältää yhteisiä alustuksia, pienryhmätyöskentelyä, itsenäistä työskentelyä ja harjoittelua hankesuunnitelmien ja rahoitushakemusten laatimiseksi. Opintojakso sisältää 19 h verkkolähitapaamisia sekä 120h itsenäistä työskentelyä (27h/1op).

Toteutuksen verkkolähipäivät:

 • 05.09.2022 09.00 – 11.00 Aloitusinfo, osallistujien tapaaminen ja ennakkotehtävänanto
 • 08.09.2022 09.00 – 12.00Verkkolähipäivä 1
 • 22.09.2022 09.00 – 12.00 Verkkolähipäivä 2
 • 06.10.2022 09.00 – 12.00 Verkkolähipäivä 3
 • 27.10.2022 09.00 – 12.00 Verkkolähipäivä 4
 • 10.11.2022 09.00 – 12.00 Lopputapaaminen

Ohjaustunnit:

 • 15.09.2022 09.00 – 10.00 Ohjaustunti 1
 • 29.09.2022 09.00 – 10.00 Ohjaustunti 2
 • 13.10.2022 09.00 – 10.00 Ohjaustunti 3
 • 03.11.2022 09.00 – 10.00 Ohjaustunti 4
Ilmoittautumisaika 1.8.2022–22.8.2022 klo 23:59 Opinnot peruttu vähäisen ilmoittautumismäärän takia!
Vastuuhenkilö Liiketoiminnan ja yrittäjyyden asiantuntija Leena Janhila, Humak, leena.janhila@humak.fi
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kulttuuri- ja luovien alojen rahoituskentän ja tunnistaa sekä kotimaisia että kansainvälisiä julkisen sektorin
 • rahoitusmahdollisuuksia yritys- ja yhteiskehittämishankkeille
 • hallitsee rahoituskentällä käytettävät termit ja käsitteet sekä tuntee rahoittajayhteistyön käytännöt
 • osaa tunnistaa potentiaalisia yhteistyökumppaneita kehittämisprojekteille sekä muodostaa hankekonsortioita
 • osaa arvioida asiakas- ja markkinalähtöisiä kehittämistarpeita suhteessa rahoitusten tavoitteisiin ja kriteereihin
 • osaa laatia useamman partnerin yhteisprojektille selkeän, tavoitteellisen, toteutuskelpoisen ja innovatiivisen hankesuunnitelman, aikataulun ja budjetin sekä rahoitushakemuksen.

Uusi opintojakso. Ei vielä opiskelijapalautetta.