Järjestöt kestävää tulevaisuutta rakentamassa (YAMK) 5 op, kevät 2023

Järjestöt yhteiskunnallisina toimijoina; opintojakson viitekehys on laajemmin yhteiskunta sekä järjestöjen tehtävät ja roolit sekä mahdollisuudet vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan.

Sisällöt

 • Ekososiaalinen sivistys ja kestävän kehityksen tavoitteet: vastuullisuus, kohtuullisuus ja ihmistenvälisyys järjestötyön kontekstissa
 • Kansalaisyhteiskunnan ja eri toimijoiden merkitys, mahdollisuudet ja sosiaaliset innovaatiot kestävän tulevaisuuden edistämisessä
 • Tulevaisuustietoisen transformatiivisen oppimisen edistäminen järjestötyössä
 • Strateginen ajattelu ja dialoginen yhteiskehittäminen järjestötyön mahdollisuuksina
 • Tulevaisuustyöskentely

Kenelle?

Opinnot ovat yhteisöpedagogi ylempi AMK -tutkintoa. Sopii erityisesti järjestökentän eri tehtävissä toimiville. Osallistujien monipuolinen koulutustausta ja työkokemus mahdollistavat ja rikastuttavat uudistavaa oppimista.

 

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 16.1.2023-2.3.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso opiskellaan kokonaan verkossa. Tukeudumme opintojaksolla käänteisen oppimisen ajatukseen. Opintojakson teemaan virittäydytään ennakkoaineistolla ja -tehtävällä. Lisäksi opintojaksoon kuuluu kaksi webinaaria. Muilta osin osaamistavoitteiden saavuttamisen näytöt perustuvat ammatillista ajattelua tai toimintakäytäntöjä tutkivaan, arvioivaan ja kehittävään toimintaan soveltuvassa järjestötyön toimintaympäristössä, verkostossa tai hankkeessa.

Opintojakso alkaa ennakkotehtävällä, joka palautetaan 18.1. mennessä.

Opintojakson webinaarit:

 • 20.1.2023 klo 13-16
 • 17.2.2023 klo 12-16
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-6.1.2023 klo 23:59
Vastuuhenkilö Tarja Nyman (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 257)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

Opintojakson opiskeltuaan opiskelija:

 • perehtyy kestävän kehityksen ja ekososiaaliseen sivistyksen näkökulmiin ja käsitteisiin järjestötyöhön soveltaen
 • ymmärtää ja hahmottaa kansalaistoiminnan sekä kolmannen ja neljännen sektorin mahdollisuuksia kestävän elämäntavan edistäjinä
 • tiedostaa systeemisen ja strategisen ajattelun merkityksen muutoksen mahdollistajana
 • kykenee arvioimaan osallistavan kriittisesti ja kehityshakuisesti olemassa olevia toiminta- ja/tai ajattelumalleja järjestöorganisaation sisällä
 • osaa soveltaa tulevaisuutta ennakoivaa menetelmää valitsemassaan järjestötyön kontekstissa