Järjestöjohtaminen (YAMK) 5 op, kevät 2023

Järjestöjen toimintakulttuurin ja johtamisen kehittäminen järjestöerityisyydet huomioiden

Sisällöt

 • Järjestöjen toimintalogiikat, muutos ja johtajuus
 • Järjestöjohtaminen osallisuuden, toimijuuden ja hyvinvoinnin edistäjänä
 • Innostus myötävoimana yhteisöllisessä johtamisessa
 • Järjestöjen viestintäympäristöt, jakamisen tilat ja vaikuttamisen kanavat
 • Verkostojen ja monitoimijaisen työtavan vahvistaminen

Kenelle?

Opinnot ovat yhteisöpedagogi ylempi AMK -tutkintoa. Sopii erityisesti järjestökentän eri tehtävissä toimiville. Osallistujien monipuolinen koulutustausta ja työkokemus mahdollistavat ja rikastuttavat uudistavaa oppimista.

 

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 20.2.2023 – 30.3.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso opiskellaan kokonaan verkossa. Tukeudumme opintojaksolla käänteisen oppimisen ajatukseen. Opintojakson teemaan virittäydytään ennakkoaineistolla ja -tehtävällä. Lisäksi opintojaksoon kuuluu kaksi webinaaria. Muilta osin osaamistavoitteiden saavuttamisen näytöt perustuvat ammatillista ajattelua tai toimintakäytäntöjä tutkivaan, arvioivaan ja kehittävään toimintaan soveltuvassa järjestötyön toimintaympäristössä, verkostossa tai hankkeessa.

Ennakkotehtävän palautus on 2.3.2023 mennessä.

Opintojakson webinaarit:

 • 3.3.2023 klo 13.00-16.00
 • 30.3.2023 klo 9.30 – 14.00
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-10.2.2023 klo 23:59
Vastuuhenkilö Tarja Nyman (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 257)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

Opintojakson käytyään opiskelija

 • tiedostaa järjestöjohtamisen erityiskysymyksiä ja kehitystarpeita tulevaisuustietoisesti
 • osaa yhteisöllisen ja innostavan johtamisen keinoin edistää eettisesti kestävää ja uudistuvaa toimintakulttuuria
 • tiedostaa yksilön ja yhteisön osaamisen, voimavarojen ja hyvinvoinnin johtamisen merkityksen järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa
 • osaa käyttää ja kehittää uusia viestinnän, jakamisen ja vaikuttamisen kanavia
 • kykenee edistämään verkostomaisen ja monitoimijaisen työtavan sekä yhteiskehittämisen mahdollisuuksia