Hyvä hallinnointi ja työnantajakuvan rakentaminen 10 op, kevät 2023

Opintojakso toteutetaan työelämälähtöisenä kehittämistyönä, jossa arvioidaan olemassa olevia toimintakäytäntöjä ja rakennetaan hyvään hallinnointiin ja liiketoiminnan eettiseen koodiin perustuvia toimintatapoja. Opiskelija vahvistaa itseohjautuvaa orientaatiotaan ja etsii tapaus-kohtaisia sovelluksia opinnoissa käsiteltyjen yleisten periaatteiden mukaisesti.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 05.01.2023 – 29.05.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojaksoon kuuluu 3 opetuspäivää, jotka toteutuvat verkossa.

Lähiopetuspäivät verkossa:

  • 01.02.2023 09.15 – 14.30
  • 29.03.2023 09.15 – 14.00
  • 16.05.2023 09.15 – 14.30
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-26.12.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Nina Simola-Alha (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 296)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija

  • tuntee eri toimijoiden hallinnollisen ja taloudellisen perustan ja rahoitusrakenteet
  • osaa perustella hyvän hallinnoinnin (CG) ja liiketoiminnan eettisen koodin merkityksen
  • hallitsee asiakaslähtöisen palvelumuotoilun ja tuotteistamisen periaatteita ja käytäntöjä
  • tuntee hr-palveluiden tuotteistamisprosessit ja osaa analysoida, arvioida ja kehittää tuote- ja palveluprosesseja
  • tuntee ulkoisen ja sisäisen työnantajakuvan muodostumisen ja hallitsee työnantajabrändin rakentamisen
  • tuntee rekrytoinnin kanavat, menetelmät ja taustaselvitykset
  • osaa rakentaa perehdyttämisen kokonaisuuden työpaikan toimintakulttuurin lähtökohdista.