Eurooppa nuorisotyön työkenttänä (YAMK) 5 op, kevät 2023

Viime vuodet ovat olleet Euroopassa nuorisotyön voimakkaan kehittämisen aikaa. Globalisaatio ja digitalisaatio ovat omalta osaltaan tukeneet kehitystä sekä lisänneet nuorisotyön tarvetta käsitellä nuorisotyön teemoja kansallista tasoa laajemmassa perspektiivissä.

Sisällöt: 

 • Nuorisotyön keskeiset kansainväliset sopimukset
 • Nuorisotyön kansainväliset rakenteet ja foorumit
 • Nuorisotyön ajankohtaiset kansainväliset teemat
 • Nuorisotyö eri maissa
 • Nuorisotyön kansainvälisyyden edistäminen

Opintojakso jakautuu neljään osioon:

 • Orientaatio
 • Kansainväliset sitoumukset
 • Nuorisotyö eri maissa
 • Nuorisotyön kansainvälisyyden edistäminen

Kenelle?

Opinnot ovat yhteisöpedagogi ylempi AMK -koulutuksen opintoja ja ne sopivat nuorisotyön tehtävissä toimiville.

Ennakkovaatimukset

Suosituksena aikaisemmat nuorisotyön opinnot ja/tai alan työkokemus.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 17.04.2023 – 28.05.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opinnot toteutetaan verkko-opintoina, joiden lisäksi opintojen alussa ja lopussa on webinaari. Webinaareihin osallistumista suositellaan, mutta muuten opintojakso on opiskeltavissa omaan tahtiin. Opintojakso jakautuu neljään temaattiseen kokonaisuuteen (orientaatio, kansainväliset sitoumukset, nuorisotyö eri maissa
ja nuorisotyön kansainvälisyyden edistäminen). Kokonaisuudesta toiseen voi edetä omaan tahtiin itsenäisesti.Opintojakson webinaarit:

 • 17.04.2023 12.00 – 16.30
 • 11.05.2023 12.00 – 16.30
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-7.4.2023 klo 23:59
Vastuuhenkilö Merja Kylmäkoski (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 287)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

Opintojakson opiskeltuaan opiskelija 

 • osaa arvioida kansainvälisten sopimusten soveltamista nuorisotyön arjessa ja tarkastella kriittisesti kansainvälistä yhteistyötä
 • osaa hyödyntää innovatiivisesti kansainvälisten sopimusten tarjoamia mahdollisuuksia ja kehittää työyhteisönsä kansainvälisen yhteistyön muotoja ja käytänteitä
 • osaa suunnitella, toimeenpanna ja johtaa kansainvälisiä nuorisotyön kehittämishankkeita sekä tarkastella omaa toimintaansa kriittisesti

”Tehtävät pystyi suorittamaan, vaikka ei töiden vuoksi voinut osallistua webinaariin.”

”Vuorovaikutteiset webinaarit, selkeä kurssimateriaali ja ohjeet. Näki, että kurssin valmisteluun oli panostettu.”

”Erityisesti videot nuorisotyön tekemisestä eri maissa.”

”Uudet asiat ja kansainvälinen aineisto.”

”Hyvä kurssi”

”Kansainvälisyys-teeman monipuolisuus”

”Monipuolisempia tehtäviä kuin aiemmissa nuorisotyön kursseissa. Ulkopuoliset luennoitsijat olivat kivaa antia sekä erityisesti eurooppalaisten nuorisotyön ammattilaisten haastatteluiden videotallenteet Itselleni tämä oli mielenkiintoisin nuorisotyön kurssi, laajensi paljon ajattelua ja näkökulmia.”