Ekososiaalinen sivistys ja saavutettavuus 5 op, syksy 2022

Opintojaksolla osallistuja perehtyy kestävän kehityksen vaatimuksiin. Opintojaksolla opiskelija oppii kestävän kehityksen periaatteet ja oppii etsimään kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja ja toimintamalleja. Opiskelija saa opinnoissa käyttöönsä tietopohjan, jonka kautta hän pystyy edistämään kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Hän osaa määritellä erityisesti sosiaalisia ja kulttuurisia kestävyyshaasteita ja tunnistaa niihin kuuluvien asioiden ja ongelmien moninaisuuden.  Opiskelu vahvistaa opiskelijan kykyä edistää kestävää kehitystä omassa organisaatiossaan.

Opintojakso koostuu neljästä osiosta:

  1. Johdatus kestävän kehityksen lähtökohtiin ja periaatteisiin (1 op). Osio käsittelee kestävän kehityksen neljä pilaria (taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen) ja YK:n 2030 tavoitteet (donitsimalli).
  2. Sosiaalinen kestävyys (1,5 op). Osio teemoja ovat väestönkasvu, köyhyys, ruoka- ja terveydenhuolto, sukupuolten välinen tasa-arvo, yhdenvertaisuus/saavutettavuus, koulutus
  3. Kulttuurinen kestävyys (1,5 op). Osion teemoja ovat ihmisoikeudet, yhteistyö, perinteen säilyttäminen, kansalaisjärjestöt, kielet
  4. Kestävän maailman rakentajat: Vastuullinen toiminta (1 op). Opintojakson kokoavassa osiossa käsitellään esimerkkejä vastuullisesta toiminnasta maailmalla, osiossa painottuu vastuullisuus sosiaalisesta ja kulttuurisesta (Humakin koulutusalojen) näkökulmasta, yksilön mahdollisuudet ja vastuu sekä ekososiaalinen sivistys

Kenelle?

Opintojakso sopii kaikille kehittämisestä kiinnostuneille.

Lisätiedot

Verkossa suoritettava opintojakso vaatii opiskelijalta pääsyä internetiin, tietokoneen ja opiskeluun tarkoitettujen ohjelmien (Humakin verkko-oppimisympäristö Hoodle, Zoom/Teams) käyttöä.

Opintojakso sisältyy Humakin AMK-tutkintojen uusiin syksyllä 2023 voimaan tuleviin opetussuunnitelmiin.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.10.2022 – 30.11.2022
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso suoritetaan verkossa ja siihen sisältyy virtuaaliklinikka, jossa opiskelija saa kysyä mitä vaan. Opintojakso sisältää itsenäistä työskentelyä, mutta osia voi tehdä myös pienryhmissä.
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-21.9.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Sikke Leinikki (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija

  • Tunnistaa kestävän kehityksen periaatteet ja tietopohjan
  • Osaa määritellä erityisesti sosiaalisia ja kulttuurisia kestävyyshaasteita
  • Tunnistaa saavutettavan ja vastuullisen toiminnan periaatteet

Uusi opintojakso. Ei vielä opiskelijapalautetta.