Ruotsi

Finlandssvenskt teckenspråk (Suomenruotsalainen viittomakieli) 5 sp, hösten

75,00 

Mångfald i samhället 5 sp, våren

75,00 

Mångkulturell kompetens och integration 5 sp, hösten

75,00 

Mångkulturell kompetens och integration 5 sp, sommaren

75,00 

Mänskliga rättigheter och mångfald 5 sp, hösten

75,00 

Mänskliga rättigheter och mångfald 5 sp, sommaren

75,00