Suomea suomeksi edistyneille 5 op, kesä 2023

Suomi toisena ja vieraana kielenä -opintojakso suomen kieltä hyvin osaaville, esim. kotimaisille kielivähemmistöille ja pitkään Suomessa asuneille vieraskielisille, joiden taitotaso on B1-B2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.

Opintojakso soveltuu esimerkiksi yhteiskunnallisista aloista, sosiaalialasta sekä järjestö- ja nuorisotyöstä kiinnostuneille opiskelijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Toisaalta opintojakso soveltuu myös esim. järjestökentällä ja nuorison parissa jo toimiville henkilöille, jotka haluavat parantaa ja/tai päivittää suomen kielen osaamistaan.

Opintojaksolla keskitytään erityisesti sanavaraston laajentamiseen sekä suomen kielen taidon kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Opintojaksolla keskitytään sekä kirjalliseen että suulliseen suomen kieleen yllä mainituilla aloilla. Tavoitteena on, että opintojakson jälkeen opiskelija pystyy ilmaisemaan itseään selkeästi, vivahteikkaasti ja tuottamaan jäsentynyttä kieltä monimutkaisistakin aiheista ja ilmaisemaan itseään täsmällisesti. Opintojakson tavoitteena on eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikoin tason C1-C2 saavuttaminen.

Sisältö:

 • kirjallinen ja suullinen viestintä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (esim. esitykset, kokoukset, puhelinkeskustelut, sähköposti, työnhaku)
 • erilaiset esittely-, ohjaus- ja haastattelutilanteet
 • asiatyyli ja akateeminen kieli
 • tiedonhankinta ja hyödyntäminen ammattitaidon ylläpitämisessä.

Kenelle?

Opintojakso on tarkoitettu suomen kieltä hyvin osaaville, joiden suomen kielen taitotaso on B1-B2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Opintojakso soveltuu esimerkiksi yhteiskunnallisista aloista, sosiaalialasta sekä järjestö- ja nuorisotyöstä kiinnostuneille opiskelijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Toisaalta opintojakso soveltuu myös esim. järjestökentällä ja nuorison parissa jo toimiville henkilöille, jotka haluavat parantaa ja/tai päivittää suomen kielen osaamistaan.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Opetuksen kieli Suomi. Opintojakso on S2-opintojakso.
Toteutusaika 31.05.2023 – 30.07.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti ja omaan tahtiin toteutusajan puitteissa. Opintojaksolla opiskelijat tulkitsevat autenttisia tekstejä ja tuottavat niiden pohjalta omia tekstejään ja esityksiään. Opintojaksolla on sekä laajempia tehtäviä (mm. esitelmän laatiminen omaan alaan liittyvästä aiheesta sekä työnhakudokumenttien laatiminen) että runsaasti pienempiä, hands on -tyyppisiä automatisoituja tehtäviä, joiden avulla opiskelija valmistautuu opintojakson laajempiin tehtäviin ja joista opiskelija saa palautteen heti.
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-22.5.2023 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Eeva Pekanheimo (etunimi.sukunimi@humak.fi, tel. +358 400 349 284)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija

 • hallitsee laajalti oman alansa sanastoa sekä kirjallisesti että suullisesti
 • osaa toimia erilaisissa ammatillisissa tilanteissa suomen kielellä
 • osaa viestiä moniammatillisissa työyhteisöissä jäsentyneesti suomen kielellä sekä kirjallisesti että suullisesti
 • osaa toimia erilaisissa monimutkaisissakin haastattelu- ja ohjaustilanteissa suomeksi
 • selviytyy työnhausta suomeksi ja osaa esitellä toimintaympäristöään ja työtehtäviään suomen kielellä
 • osaa hankkia tietoa erilaisista suomenkielisistä oman alan lähteistä
 • ymmärtää asiatyylin ja arkikielen eron ja osaa käyttää niitä asianmukaisesti

75,00