Outdoor Adventure Education in Finland – pedagogical and didactic perspectives (Karppinen, Marttila, Saaranen-Kauppinen eds.)

Seppo J.A. Karppinen, Maarit Marttila & Anita Saaranen-Kauppinen (toim./eds.)

Seikkailukasvatusta Suomessa – pedagogisia ja didaktisia näkökulmia

Seikkailukasvatusta Suomessa – pedagogisia ja didaktisia näkökulmia -teoksessa tarkastellaan seikkailukasvatuksellisen toiminnan ohjaamisen teoreettisia ja käytännöllisiä oletuksia, periaatteita, näkemyksiä ja valintoja. Huomio kiinnitetään seikkailukasvatuksen pedagogiikkaan ja didaktiikkaan niin yleisesti kuin erityisesti suomalaisessa toimintaympäristössä. Artikkelikokoelman tavoitteena on tarjota lukijoille aineksia ja virikkeitä seikkailukasvatuksellisen toiminnan lähtökohtien arvioimiseen sekä käytännölliseen suunnittelemiseen ja toteuttamiseen.

Kirjan hinta on 44 euroa sisältäen lähetyskulut.

Outdoor Adventure Education in Finland – pedagogical and didactic perspectives

The price of the book is  44 euro (includes VAT 10%) and including the postage within EU.

Inside page of the book describing the pedagogical process

This book sheds light on the theoretical and practical presumptions, principles, opinions and choices related to instructing individuals in outdoor adventure education activities. The focus is on the pedagogics and didactics of outdoor adventure education, both from a general point of view and from the Finnish perspective. The aim of the article collection is to provide readers with tools to examine the basis for outdoor adventure education and its practical planning and implementation.


ISBN 978-952-456-358-1 (painettu)
ISBN 978-952-456-359-8 (verkkojulkaisu)
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)

ISSN 2343-0664 (printed)
ISSN 2343-0672 (online)
Humak University of Applied Sciences Publications, 97.

Additional information

Weight 0,450 kg
Dimensions 25 × 17,5 × 1,6 cm

This book sheds light on the theoretical and practical presumptions, principles, opinions and choices related to instructing individuals in outdoor adventure education activities. The focus is on the pedagogics and didactics of outdoor adventure education, both from a general point of view and from the Finnish perspective.

93 in stock

44,00