Yrittäjyys 5 op (M), (0/19-20)

“Yrittäjyyden monet muodot – ketterästi työmarkkinoilla”

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Virtuaaliosuus 5 op
Toteutusaika 02.09.2019–31.07.2020
Webinaarit Kuukausittaiset webinaarit ovat vapaaehtoisia vastaanottoaikoja, jonne voit osallistua tarpeen mukaan.

11.10.2019 klo 09.00–10.00
15.11.2019 klo 09.00–10.00
13.12.2019 klo 09.00–10.00
24.01.2020 klo 09.00–10.00
14.02.2020 klo 09.00–10.00
13.03.2020 klo 09.00–10.00
17.04.2020 klo 09.00–10.00
08.05.2020 klo 09.00–10.00

Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.05.2020 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Markus Suomi (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 050 3186 411)

Sisältö

Yrittäjyysajattelu muuttuvassa työelämässä ja omalla alalla.

Tavoitteet

Opiskelija:

  • ymmärtää yrittäjyyden varteenotettavana uravaihtoehtona tai osana ansiotyötään
  • tietää yrittäjyyden mahdollisuudet omalla alallaan
  • osaa tuotteistaa, markkinoida ja myydä omaa osaamistaan ja oman alansa palveluita ja tuotteita
  • osaa tuoda selkeästi esille ideoitaan, innostaa ja sitouttaa muita arvoa lisäävän toiminnan luomiseen

Suositellaan suoritettavaksi ennen Yritystoiminnan perusteet 5 op -opintojaksoa.

Kulttuurituotannon koulutuksen väyläopiskelijat

Opin­to­jak­so kuu­luu kult­tuu­ri­tuo­tan­non AMK-tut­kin­nos­sa 2. vuo­si­kurs­sin opin­toi­hin. Katso tästä tarkemmin, miten opintojakso sijoittuu tutkintorakenteessa.

Opiskelijapalautetta

Lukuvuoden 18-19 toteutukselle osallistuneet opiskelijat antoivat opintojaksolle arvosanaksi 3,9 asteikolla 1-5!

“Parasta oli se että sai toteuttaa yrittäjyyssalkun niin kuin itse halusi ja oli paljon aikaa tehdä kurssia rauhassa.”

“Sain uusia oivalluksia!”

“Opintojakso oli miellyttävän monipuolinen! Toimii hyvin verkkokurssina. Etenkin Swayn kautta materiaalieni yhdistäminen oli kiva juttu.”

“Tehtävät olivat monipuolisia – tietoa oli rittävästi – mielenkiintoiset aiheet, antoivat paljon miettimisen aihetta.”

“Ehdottomasti parasta oli yrittäjyyspassi-osuus.”