Yrittäjyys 5 op, (0/20-21)

Yrittäjyyden monet muodot – ketterästi työmarkkinoilla

75,00 

54 varastossa

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.09.2020–31.07.2021
Aikataulut Opintojaksolle voi ilmoittautumia milloin vain ennen viimeistä ilmoittautumispäivää ja suorittaa omaan tahtiin.

Kuukausittaiset webinaarit ovat vapaaehtoisia vastaanottoaikoja, jonne voit osallistua tarpeen mukaan.

 • 10.09.2020 klo 10.15 – 11.00
 • 08.10.2020 klo 10.15 – 11.00
 • 06.11.2020 klo 08.30 – 09.15
 • 03.12.2020 klo 08.30 – 09.15
 • 14.01.2021 klo 12.30 – 13.15
 • 11.02.2021 klo 10.15 – 11.00
 • 12.03.2021 klo 14.15 – 15.00
 • 09.04.2021 klo 12.30 – 13.15
 • 06.05.2021 klo 12.30 – 13.15
Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.05.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Markus Suomi (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 050 3186 411)

Sisältö

Yrittäjyyys -opintojaksolla tutustutaan oman yrittäjäprofiilin määrittämiseen, sisäisen yrittäjyyden käsitteeseen, yrittäjyyteen uravaihtoehtona sekä oman osaamisen tuotteistamiseen ja myyntiin.

Tavoitteet

Opiskelija:

 • ymmärtää yrittäjyyden varteenotettavana uravaihtoehtona tai osana ansiotyötään
 • tietää yrittäjyyden mahdollisuudet omalla alallaan
 • osaa tuotteistaa, markkinoida ja myydä omaa osaamistaan ja oman alansa palveluita ja tuotteita
 • osaa tuoda selkeästi esille ideoitaan, innostaa ja sitouttaa muita arvoa lisäävän toiminnan luomiseen

Suositellaan suoritettavaksi ennen Yritystoiminnan perusteet 5 op -opintojaksoa.

Kulttuurituotannon koulutuksen väyläopiskelijat

Opin­to­jak­so kuu­luu kult­tuu­ri­tuo­tan­non AMK-tut­kin­nos­sa 2. vuo­si­kurs­sin opin­toi­hin. Katso tästä tarkemmin, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteessa.

Opiskelijapalautetta

“Oman yrittäjyyden pohtiminen on ollut hedelmällistä. Yrittäjyys on selkiytynyt kurssin tehtävien myötä ja kynnys sivutoimisen yrittäjyyden aloittamiseen on madaltunut. Kurssilla oli mukavan monipuolisesti tehtäviä.”

“Monipuoliset tehtävät, jotka avasivat yrittäjyyttä hyvin. Kiinnostus yrittäjyyteen lisääntyi tai ainakin tiedostan paremmin haasteita ja iloja.”

“Sain uusia oivalluksia!”

“Tehtävät olivat monipuolisia – tietoa oli rittävästi – mielenkiintoiset aiheet, antoivat paljon miettimisen aihetta.”

“Monipuolinen sisältö, selkeät ohjeet. Innostuin yrittäjyydestä!”