Yksilön kasvu ja kehitys 5 op, syksy 2022

Opintojaksolla opiskelija oppii tarkastelemaan ja arvioimaan yhteisöpedagogin tehtävää yksilön suotuisan kasvun ja kehityksen mahdollistajana. Opintojakson suoritettuasi sinulla on käsitys elämänkulun eri vaiheista ja identiteetin muotoutumisesta. Osaat työntekijänä toimia järjestö- ja nuorisotyön toimialalla eettisesti ja ymmärrät kulttuurin ja yhteisöjen merkityksen kasvuun ja kehitykseen sekä hahmotat menetelmiä, joilla ihmisiä voidaan tukea kasvuprosessissa.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 24.10.2022 – 31.12.2022
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojaksolla on itsenäistä työskentelyä, ryhmätöitä ja webinaareja.

Opintojakson webinaarit:

  • 31.10.2022 12.30 – 15.00
  • 12.12.2022 12.30 – 15.00
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-14.10.2022 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Tiina Heimo (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 400 349 293)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija

  • tarkastelee kasvatusta suhteessa yksilön elämänkulkuun, kasvuun ja kehitykseen
  • tietää yhteisöpedagogin ammatillisen toiminnan eettisen perustan
  • tiedostaa kulttuurin ja yhteisöjen merkityksen yksilöiden kasvulle ja identiteetin muotoutumiselle elämänkulun eri vaiheissa
  • tunnistaa itsetuntoa, itsensä kehittämistä ja psyykkistä hyvinvointia tukevia psykososiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä
  • hahmottaa nuorisotyön kasvatuksellisena prosessina
  • tietää yhteisöllisen ja kriittisen pedagogiikan lähtökohdat sekä niiden yhteyden käytännön työhön ja yhteisöpedagogin ammatillisuuteen

”Pidin keskustelualueideasta. Minusta oli mukavaa ja oivaltavaa lukea muiden tehtäviä”.

”Kattava ja mielenkiintoinen kirjallisuus listaus sekä opettajan tuki ja järjestetyt webinaarit ovat olleet opintojaksossa parasta.”

”Opintojaksolla käsiteltiin kasvua ja kehitystä monipuolisesti ja opiskelija pääsi pohdiskelemaan myös omaa suhdettaan kasvatukseen. Elämänkulkutehtävän tekekeminen oli mielenkiintoista.”