Yksilön kasvu ja kehitys 5 op, syksy 2021

Opintojaksolla opiskelija oppii tarkastelemaan ja arvioimaan yhteisöpedagogin tehtävää yksilön suotuisan kasvun ja kehityksen mahdollistajana. Opintojakson suoritettuasi sinulla on käsitys elämänkulun eri vaiheista ja identiteetin muotoutumisesta. Osaat työntekijänä toimia järjestö- ja nuorisotyön toimialalla eettisesti ja ymmärrät kulttuurin ja yhteisöjen merkityksen kasvuun ja kehitykseen sekä hahmotat menetelmiä, joilla ihmisiä voidaan tukea kasvuprosessissa.

Opintojakso järjestetään itsenäisenä verkkototeutuksena ja se kuuluu myös yhteisöpedagogin väyläopintoihin järjestö- ja nuorisotyön profiilissa. Avoimen opiskelija voi aloittaa tehtävät itsenäisesti heti toteutuksen auettua. Toteutukseen kuuluu aloituswebinaari, joka tallennetaan tarvittaessa. Lisäksi järjestetään joitakin opintojen tukemisen valmennuswebinaareja, joihin osallistuminen ei ole pakollista.

Katso opintojen etenemisen mallista, miten opintojakso sijoittuu yhteisöpedagogitutkintooon.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 1.10.2021 – 30.12.2021
Aikataulut Opintojakson webinaarit

  • 06.10.2021 klo 15.00 – 16.30
  • 30.11.2021 klo 14.00 – 16.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä 23.09.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Tiina Heimo (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 400 349 293)

 

Opiskelija

  • tarkastelee kasvatusta suhteessa yksilön elämänkulkuun, kasvuun ja kehitykseen
  • tietää yhteisöpedagogin ammatillisen toiminnan eettisen perustan
  • tiedostaa kulttuurin ja yhteisöjen merkityksen yksilöiden kasvulle ja identiteetin muotoutumiselle elämänkulun eri vaiheissa
  • tunnistaa itsetuntoa, itsensä kehittämistä ja psyykkistä hyvinvointia tukevia psykososiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä
  • hahmottaa nuorisotyön kasvatuksellisena prosessina
  • tietää yhteisöllisen ja kriittisen pedagogiikan lähtökohdat sekä niiden yhteyden käytännön työhön ja yhteisöpedagogin ammatillisuuteen

”Pidin keskustelualueideasta. Minusta oli mukavaa ja oivaltavaa lukea muiden tehtäviä”.

”Kattava ja mielenkiintoinen kirjallisuus listaus sekä opettajan tuki ja järjestetyt webinaarit ovat olleet opintojaksossa parasta.”

”Opintojaksolla käsiteltiin kasvua ja kehitystä monipuolisesti ja opiskelija pääsi pohdiskelemaan myös omaa suhdettaan kasvatukseen. Elämänkulkutehtävän tekekeminen oli mielenkiintoista.”