Yhteistoiminta 5 op, kevät 2023

Opintojakson keskeisenä sisältönä on yritystason yhteistoimintaa ohjaava lainsäädäntö ja sen soveltaminen käytännön tilanteissa. Tarkoituksena on nostaa esille hyvään yhteistoimintaan liittyvä potentiaali yrityksen tuottavuudelle ja menestykselle sekä kehittää siihen liittyviä työelämän käytäntöjä.

Kenelle?

Opintojakso soveltuu kaikille, jotka haluavat ymmärtää yhteistoimintaan liittyvän potentiaalin yrityksen tuottavuudelle ja menestykselle sekä kehittää siihen liittyviä työelämän käytäntöjä.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 06.01.2023 – 29.05.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso koostuu kolmesta verkossa pidettävästä opetuspäivästä sekä itsenäisesti ja ryhmissä laadittavista tehtävistä. Opintojakso suoritetaan verkon välityksellä.

Opintojakson lähiopetuspäivät verkossa

  • 17.01.2023 09.15 – 14.00
  • 13.02.2023 09.15 – 14.00
  • 21.03.2023 09.15 – 14.30
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-27.12.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Nina Simola-Alha (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 296)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija

  • osaa yhteistoimintalain ja hallintoedustuslain sisällön ja osaa soveltaa sitä työssään
  • osaa tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvän lainsäädännön
  • osaa perustella henkilöstön edustajien roolin työntekijöiden edunvalvonnassa ja yhteistoiminnassa
  • tuntee työehtosopimusten yleisen merkityksen ja oman alansa sopimusten keskeisen sisällön
  • tuntee paikallisen sopimisen toimintatavat ja mahdollisuudet.