Yhteistoiminta 5 op, kevät 2021 (2/20-21) (UUTUUS!)

 

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Monimuoto-opinnot
Toteutusaika 08.01.2021 – 31.05.2021
Aikataulut HUOM! Humak seuraa koronatilanteen kehittymistä ja lähiopetukset voidaan siirtää tarvittaessa verkkoon.

Lähiopetus:

  • 12.01.2021 09.00 – 16.00 B1.13
  • 25.01.2021 09.00 – 16.00 B1.13
  • 23.03.2021 09.00 – 16.00 B1.13
Viimeinen ilmoittautumispäivä 18.12.2020 klo 23:59
Vastuuhenkilö Nina Simola-Alha (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 296)

Sisältö

Opintojakson keskeisenä sisältönä on yritystason yhteistoimintaa ohjaava lainsäädäntö ja sen soveltaminen käytännön tilanteissa. Tarkoituksena on nostaa esille hyvään yhteistoimintaan liittyvä potentiaali yrityksen tuottavuudelle ja menestykselle sekä kehittää siihen liittyviä työ-elämän käytäntöjä.

Tavoitteet

Opiskelija

  • osaa yhteistoimintalain ja hallintoedustuslain sisällön ja osaa soveltaa sitä työssään
  • osaa tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvän lainsäädännön
  • osaa perustella henkilöstön edustajien roolin työntekijöiden edunvalvonnassa ja yhteistoiminnassa
  • tuntee työehtosopimusten yleisen merkityksen ja oman alansa sopimusten keskeisen sisällön
  • tuntee paikallisen sopimisen toimintatavat ja mahdollisuudet.