Yhteisöpedagogin ammatillisuus 5 op, syksy 2022

Mikä on yhteisöpedagogi ja millaisissa toimintaympäristöissä hän työskentelee? Millaisen arvomaailman kautta hän kohtaa yksilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä? Millaiseen tietoperustaan yhteisöpedagogi rakentaa tietoperustansa ja ydinosaamisensa? Opintojaksolla perehdytään yhteisöpedagogin työhön ja sijoittumismahdollisuuksiin ammatillisissa toimintaympäristöissä. Opintojakso rakentaa opiskelijalle pohjaa yhteisöpedagogin ammatilliselle ajattelulle sekä antaa aineksia opiskelijan oman identiteettityön rakentamiselle.

Yhteisöpedagogin ammatillisuus muodostuu kolmesta osiosta: 1) Yhteisöpedagogiikan ytimessä, 2) Yhteisöpedagogin erilaiset toimintaympäristöt ja 3) Yhteisöpedagogin osaamisalueilla.

Opintojakso kuuluu yhteisöpedagogin ammatillisen toiminnan perusteet –opintoihin. Opinnot ovat ensimmäisiä yhteisöpedagogikoulutuksen ammatillisia opintoja. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa osaamista tai opintosuorituksia suorittaaksesi yhteisöpedagogin ammatillisuus -opintojakson.

Kenelle?

Yhteisöpedagogin ammatillisuus -opintojakso sopii kaikille yhteisöpedagogikoulutuksesta kiinnostuneille. Yhteisöpedagogikoulutuksesta valmistuu opiskelijoita nuoriso- ja järjestötyöhön, seikkailukasvatuksen ja työyhteisöjen kehittämisen toimintaympäristöihin. Opintojakso on osa yhteisöpedagogitutkinnon polkuopintoja.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 30.08.2022 – 29.12.2022
Aikataulut ja työskentelytavat Yhteisöpedagogin ammatillisuus muodostuu kolmesta osiosta. Opintojakson suorittaminen edellyttää kaikkien kolmen osion suorittamisen hyväksytysti.

1) Yhteisöpedagogiikan ytimessä –osio sisältää kaksi itsenäisesti suoritettavaa tehtävää. Tehtävät liittyvät Suomalaiseen yhteiskunnan päätös-, palvelu- ja vaikutusjärjestelmät sekä yhteisöpedagogin keskeiseen tietoperustaan.
2) Yhteisöpedagogin erilaiset toimintaympäristöt -osiossa tutustutaan osion nimen mukaisesti yhteisöpedagogin toimintaympäristöön konkreettisen haastattelutehtävän kautta.
3) Yhteisöpedagogin osaamisalueilla opiskelija osallistuu kolmeen webinaariin sekä tekee koko opintojakson kokoavan tehtävän eli esseen perustuen opintojakson teemoihin.

Opintojakson webinaarit:

  • 05.09.2022 09.00 – 11.30
  • 22.09.2022 09.00 – 11.30
  • 03.10.2022 09.00 – 11.30
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-30.9.2022 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Virpi Ruuska (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 050 3444 657)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

  • tiedostaa ammattialansa arvoperustan ja ihmistyön eettiset lähtökohdat
  • tuntee suomalaisen yhteiskunnan päätös-, palvelu- ja vaikutusjärjestelmät
  • tunnistaa ammattialansa keskeiset tieteelliset lähtökohdat ja tietoperustan
  • tietää yhteisöpedagogin tutkinnon ydinosaamisalueet
  • tutustuu yhteisöpedagogin erilaisiin toimintaympäristöihin ja urapolkuihin

”Opintojakson tehtävät ja materiaalit tukivat hyvin oppimista. Hyvä kun webinaareista oli tallenteet, työnohessa opintojen suorittaminen vaatii aikataulu kompromisseja joten hyvä kun pystyi katsomaan milloin vaan!”

”Hyvät selkeät ohjeistukset ja tallennetut webinaarit. Sopiva määrä tehtäviä ja tehtävän annot hyvät ja selkeät. Sopivan napakka, reipas opettaja. Ei erityisiä tarpeita kehittää kun on nyt jo todella hyvä.”

”Koen että ammatillista kasvua on jo tämän ensimmäisen 3 viikon aikana tapahtunut huimasti! Mitä professonaaleja meistä oikein kehkeytyykään kolmen ja puolen vuoden päästä! Kiitos Opettajalle <3”

”Parasta on ollut tutustua konkreettisesti yhteisöpedagogin erilaisiin työtehtäviin ja mahdollisuuksiin.”