Yhteisöpedagogin ammatillisuus 5 op, syksy 2021

Mikä on yhteisöpedagogi ja millaisissa toimintaympäristöissä hän työskentelee? Millaisen arvomaailman kautta hän kohtaa yksilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä? Millaiseen tietoperustaan yhteisöpedagogi rakentaa tietoperustansa ja ydinosaamisensa? Tämä opintojakso avaa yhteisöpedagogi (AMK) tutkinnosta kiinnostuneelle yhteisöpedagogin toimintaympäristöä. Opintojakso rakentaa opiskelijalle pohjaa yhteisöpedagogin ammatilliselle ajattelulle sekä antaa aineksia opiskelijan oman identiteettityön rakentamiselle.

Opiskelija perehtyy yhteisöpedagogin työhön ja sijoittumismahdollisuuksiin ammatillisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija saa perustiedot yhteisöpedagogin tutkinnon taustalla olevasta arvo- ja tietoperustasta sekä ammatillisen asiantuntemuksen ydinalueista. Opintojakso rakentaa pohjan yhteisöpedagogin ammatilliselle ajattelulle ja identiteettityölle.

Yhteisöpedagogin ammatillisuus muodostuu kolmesta osiosta:

 1. Yhteisöpedagogiikan ytimessä –osio sisältää kaksi itsenäisesti suoritettavaa tehtävää. Tehtävät liittyvät Suomalaiseen yhteiskunnan päätös-, palvelu- ja vaikutusjärjestelmät sekä yhteisöpedagogin keskeiseen tietoperustaan.
 2. Yhteisöpedagogin erilaiset toimintaympäristöt -osiossa tutustutaan osion nimen mukaisesti yhteisöpedagogin toimintaympäristöön konkreettisen haastattelutehtävän kautta. Haastattelutehtävä avataan yhteisöllisesti opintojakson kolmannessa webinaarissa.
 3. Yhteisöpedagogin osaamisalueilla opiskelija osallistuu kolmeen webinaariin sekä tekee koko opintojakson kokoavan tehtävän eli reflektoivan esseen perustuen opintojakson teemoihin.

Opintojakson suorittaminen edellyttää kaikkien kolmen osion suorittamisen hyväksytysti. Opintojakso arvioidaan suoritettu-täydennettävä -asteikolla. Opintojakson webinaareille osallistumista suositellaan, mutta opintojakson voi suorittaa katsomalla webinaarien tallenteet.

Yhteisöpedagogin ammatillisuus ( 5 op)- opintojakso kuuluu yhteisöpedagogin ammatillisen toiminnan perusteet –opintoihin (yhteensä 10 op). Opinnot ovat ensimmäisiä yhteisöpedagogikoulutuksen ammatillisia opintoja. Opintojakso on osa yhteisöpedagogitutkinnon polkuopintoja. Katso opintojen etenemisen mallista, miten opintojakso sijoittuu yhteisöpedagogitutkintooon.

Kenelle?

Yhteisöpedagogin ammatillisuus -opintojakso sopii kaikille yhteisöpedagogikoulutuksesta kiinnostuneille. Yhteisöpedagogikoulutuksesta valmistuu opiskelijoita nuoriso- ja järjestötyöhön, seikkailukasvatuksen ja työyhteisöjen kehittämisen toimintaympäristöihin.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 31.08.2021 – 30.12.2021
Aikataulut Opintojakson webinaarit:

 • 03.09.2021 klo 13.00 – 15.00
 • 15.09.2021 klo 13.00 – 14.30
 • 25.10.2021 klo 13.00 – 15.00

Opintojakso on suoriteltavaa aloittaa toteutusajan alkaessa, mutta webinaarit tallennetaan, joten opintojakso on myös suoritettavissa omaan tahtiin. Opintojaksolle voi ilmoittautua ilmoittautumisaikana ja suorittaa 30.12.2021 mennessä.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 14.11.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Virpi Ruuska (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 050 3444 657)

 • tiedostaa ammattialansa arvoperustan ja ihmistyön eettiset lähtökohdat
 • tuntee suomalaisen yhteiskunnan päätös-, palvelu- ja vaikutusjärjestelmät
 • tunnistaa ammattialansa keskeiset tieteelliset lähtökohdat ja tietoperustan
 • tietää yhteisöpedagogin tutkinnon ydinosaamisalueet
 • tutustuu yhteisöpedagogin erilaisiin toimintaympäristöihin ja urapolkuihin

”Opintojakson tehtävät ja materiaalit tukivat hyvin oppimista. Hyvä kun webinaareista oli tallenteet, työnohessa opintojen suorittaminen vaatii aikataulu kompromisseja joten hyvä kun pystyi katsomaan milloin vaan!”

”Hyvät selkeät ohjeistukset ja tallennetut webinaarit. Sopiva määrä tehtäviä ja tehtävän annot hyvät ja selkeät. Sopivan napakka, reipas opettaja. Ei erityisiä tarpeita kehittää kun on nyt jo todella hyvä.”

”Koen että ammatillista kasvua on jo tämän ensimmäisen 3 viikon aikana tapahtunut huimasti! Mitä professonaaleja meistä oikein kehkeytyykään kolmen ja puolen vuoden päästä! Kiitos Opettajalle <3”

”Parasta on ollut tutustua konkreettisesti yhteisöpedagogin erilaisiin työtehtäviin ja mahdollisuuksiin.”