Yhteisöpedagogin ammatillisuus 5 op, (0/20-21)

75,00 

24 varastossa

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.09.2020 – 31.07.2021
Aikataulut Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.5.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Sanna Nieminen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 366)

Sisältö

Opiskelija perehtyy yhteisöpedagogin työhön ja sijoittumismahdollisuuksiin ammatillisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija saa perustiedot yhteisöpedagogin tutkinnon taustalla olevasta arvo- ja tietoperustasta sekä ammatillisen asiantuntemuksen ydinalueista. Opintojakso rakentaa pohjan yhteisöpedagogin ammatilliselle ajattelulle ja identiteettityölle.

Opintojakso on osa yhteisöpedagogitutkinnon väyläopintoja.

Katso, miten opintojakso sijoittuu yhteisöpedagogitutkintooon täältä.

Tavoitteet

  • tiedostaa ammattialansa arvoperustan ja ihmistyön eettiset lähtökohdat
  • tuntee suomalaisen yhteiskunnan päätös-, palvelu- ja vaikutusjärjestelmät
  • tunnistaa ammattialansa keskeiset tieteelliset lähtökohdat ja tietoperustan
  • tietää yhteisöpedagogin tutkinnon ydinosaamisalueet
  • tutustuu yhteisöpedagogin erilaisiin toimintaympäristöihin ja urapolkuihin

Opiskelijapalautetta

“Minusta opintojakso oli oikein hyvä kokonaisuus. Mielestäni saavutin kaikki asettamani tavoitteet.”

“Opintojakso oli innostava ja monipuolinen, tykkäsin kovasti. Herätti paljon ajatuksia.”

“Sain käsityksen mitä yhteisöpedagogin työ pitää sisällään sekä mitä opinnot verkkoympäristössä ovat”