Yhteisöpedagogin ammatillinen osaaminen 10 op

Opintojakson sisältö:

 • Yhteisöpedagogin ammatillinen osaaminen (2 op)
 • Tutustuminen nuorisotyöhön (2 op)
 • Johdatus seikkailukasvatukseen (2 op)
 • Tutustuminen järjestötyöhön (2 op)
 • Johdatus työyhteisöjen kehittämiseen (2 op)

Lisätiedot

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijalta vaaditaan verkko-opiskelun perusvälineet.

Opintojakso sisältyy Humakin AMK-tutkintojen uusiin syksyllä 2023 voimaan tuleviin opetussuunnitelmiin.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.08.2023- 31.12.2023
Aikataulut ja työskentelytavat
Opintojakso toteutuu kokonaan verkossa.

Opintojakso sisältää kaksi webinaaria:

 • 13.09.2023 09.00 – 11.30
 • 10.10.2023 09.00 – 11.30
Ilmoittautumisaika 02.05.2023-21.07.2023
Vastuuhenkilö Sanna Nieminen (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

 • Hahmottaa yhteisöpedagogin (järjestö- ja nuorisotyön, seikkailukasvatuksen ja työyhteisöjen kehittämisen) erilaiset työkentät ja työtehtävät.
 • Tuntee yhteisöpedagogin tietoperustan ja arvopohjan.
 • Ymmärtää yhteisöpedagogin tutkinnon ydinosaamisalueet.
 • Perehtyy järjestö- ja nuorisotyön, seikkailukasvatuksen ja työyhteisöjen kehittämisen perusteisiin, kehitykseen ja nykytilaan.

150,00