Yhteisöpedagogi (YAMK) -polkuopinnot 20 op (Verkko-opinnot)

Yhteisöpedagogin ylempi AMK -kou­lu­tuk­sen polkuopinnot on 20 opintopisteen laajuinen kokonaisuus koulutuksen tutkintoon kuuluvia opintoja. Opinnot hyväksiluetaan täysimääräisinä, jos tulet myöhemmin valituksi Humakin tutkinto-opiskelijaksi erillis- tai yhteishaussa.

Polkuopinnot koostuvat Humakin ylempien AMK-tutkintojen yhteisistä opinnoista. Polkuopinnot suoritetaan kokonaan verkossa.

Polkukriteerit eli polkuopintoihin hyväksyttävät opintojaksot löytyvät Opiskelijan oppaasta.

Ennakkovaatimukset

  • Soveltuva korkeakoulututkinto
  • Vähintään kahden vuoden työkokemus edellä mainitun tutkinnon suorittami-sen jälkeen asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle ollaan hakeutumassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.

Polkuopintoihin ilmoittautuneiden osalta tarkistetaan työkokemuksen määrä ennen opintojen alkua, jotta sitä ehtii kertyä riittävästi määräaikaan mennessä.

Lisätietoa opiskelusta Humakissa

Humakin avoimessa AMK:ssa opiskelun kannalta keskeisimmät asiat ja ohjeet löydät uuden Avoimen AMK:n opiskelijan oppaasta. Oppaaseen kannattaa tutustua jo ennen opintojen alkua!

 

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 1.1.2023 – 31.5.2023 Huom! Aloitusaika tarkentuu
Aikataulut Polkuopintojen suoritusaikaa on 31.5.2023 saakka.

Opintojaksot tulee suorittaa opintojaksokohtaisten toteutusaikojen puitteissa. Opintojaksokohtaiset aikataulut löytyvät polkuopintoihin kuuluvien opintojaksojen tiedoista verkkokaupasta. Osaan opintojaksoista kuuluu webinaareja (= tiettyyn aikaan verkossa tapahtuvaa opetusta) tai vastaanottotunteja, jolloin lehtori on tavoitettavissa ohjausta varten.

Ilmoittautumisaika Ilmoittautuminen alkaa 6.10.2022 klo 12.00 ja päättyy 30.12.2022 klo 23:59:00
Opiskelupaikkoja Opiskelupaikkoja ei ole rajoitettu. Erillishaussa polkuopintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi otettavien määrä on rajoitettu, joten opintojen suorittaminen ei takaa paikkaa tutkinto-opiskelijana.
Hinta Opintojen hinta on 300 euroa
Ohjaus ja neuvonta Opintojen suunnittelu ja ohjaus: HOPS-ohjaaja:  Hanna Kiuru (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 254)

Yleinen avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta: avoinamk@humak.fi

Polkuopiskelijoille on tarjolla opintojaksojen sisällä tapahtuvan valmennuksen lisäksi ohjausta opintojen suunnittelusta ja suorittamisesta. Lue tarkemmin Ohjauksen ja valmennuksen -huoneentaulusta, millaista tukea avoimen AMK:n opiskelijoille on tarjolla opintojensa aikana.

 

Yhteisöpedagogin tutkintoon kuuluvien opintojaksojen tavoitteet löydä Humakin ylempien tutkintojen opetussuunnitelmasta.

Valitse opinnot (yhteensä 20 opintopistettä) laittamalla rasti opintojakson alla olevaan ruutuun, jonka vieressä on teksti Lisää. Kun olet valinnut haluamasi opintojaksot, klikkaa Lisää ostoskoriin -painiketta alareunassa. Sinun on valittava neljä opintojaksoa.

Yhteisöjen kehittäminen (YAMK) 5 op, kevät 2023

Ei saatavilla

Palvelumuotoilu (YAMK) 5 op, kevät 2023

Ei saatavilla

Esimiestyö ja johtaminen (YAMK) 5 op, kevät 2023

Ei saatavilla

Monimuotoisuus (YAMK) 5 op, kevät 2023

Ei saatavilla

Tulevaisuuden ennakointi (YAMK) 5 op, kevät 2023

Ei saatavilla

Yhteiskunnallinen viestintä ja sosiaalinen markkinointi (YAMK) 5 op, kevät 2023

Ei saatavilla

Tuote ei ole saatavilla.