Yhteisöpedagogi työyhteisön kehittäjänä 5 op, syksy 2021

Opintojaksolla perehdytään suomalaisen henkilöstöjohtamisen kehitykseen ja toimintamuotoihin sekä siinä käytettäviin työvälineisiin yleisellä tasolla. Samalla rakennetaan työyhteisöjen kehittämisorientaatiota perehtymällä tutkivan ja kehittävän työotteen perusteisiin.

Kenelle?

Opintojakso soveltuu henkilöstöjohtamisesta ja työyhteisön kehittämisestä kiinnostuneille.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 31.08.2021 – 30.12.2021
Aikataulut Opintojakso on itsenäisesti suoritettava verkkokurssi. Opintojakso aloitetaan webinaarilla ti 31.8.21 klo 09:15 – 10:30. Webinaari tallennetaan ja se on katsottavissa myöhemmin opintojakson verkkoalustalla. Opintojakso tulee suorittaa toteutusajan loppuun mennessä.

Opintojakson webinaari:

  • 31.08.2021 09.15 – 10.30
Viimeinen ilmoittautumispäivä 19.8.2021 klo 23:59
Vastuuhenkilö Juha Niiranen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 256)

 

 

Opiskelija

  • tuntee henkilöstöjohtamisen ja organisaation kehittämisen kokonaisuuden
  • tuntee henkilöstöjohtamisen strategisen ja operatiivisen roolin
  • tietää mistä osista HR-toiminnan kokonaisuus rakentuu
  • tunnistaa henkilöstöjohtamisen roolit tulevaisuudessa
  • osaa teknologian avulla parantaa hallinnollisten HR-operaatioiden hyötyjä
  • osaa hyödyntää teknologiaa yhteisöllisyyden ja työhyvinvoinnin edistämisessä.