Yhteisöpedagogi järjestö- ja nuorisotyön osaajana 5 op, syksy 2021

Tällä opintojaksolla saat perustiedot järjestö- ja nuorisotyöstä. Käsiteltäviä aiheita ovat nuorisotyön eri toimintaympäristöt ja työmuodot, erilaiset järjestöt sekä toimintaa ohjaava lainsäädäntö. Järjestö- ja nuorisotyön kehitys sekä yhteiskunnallinen merkitys avataan suhteessa laajempiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Opintojakso kuuluu yhteisöpedagogin polkuopintoihin. Katso opintojen etenemisen mallista, miten opintojakso sijoittuu yhteisöpedagogitutkintooon.

Kenelle?

Opintojakso sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneet järjestö- ja/tai nuorisotyöstä.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 10.9.-31.12.2021.
Aikataulut Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 30.08.2021 23:59:00
Vastuuhenkilö Tanja Hakoluoto (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 299)

Opiskelija

  • hahmottaa nuorisotyön historian, kehityksen ja nykytilan
  • tiedostaa yhteisöpedagogin tehtävät ehkäisevässä työssä sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä
  • hahmottaa kansalaistoiminnan ja järjestötyön kehityksen ja nykytilan
  • tietää kolmannen sektorin merkityksen yhteiskunnassa
  • tuntee nuoriso- ja järjestötyötä ohjaavan keskeisen lainsäädännön

”Parasta oli, että opintojakso oli aikataulullisesti vapaa, eli kurssia sai suorittaa täysin omaan tahtiin. Hyvää oli myös se, että aineistot oli selkeästi merkitty jokaisessa osakokonaisuudessa.”

”Lehtorin aktiivisuus ja kannustus sekä keskusteluun osallistuminen! Nuorisotyön osuus oli laaja ja se on hyvä asia.”

”Tietous ehkäisevästä työstä ja sen merkityksestä. Koulutuksen laajuus ja tulevan työnkuvan moninaisuus.”