Yhteisöpedagogi järjestö- ja nuorisotyön osaajana 5 op, kevät 2023

Tällä opintojaksolla saat perustiedot järjestö- ja nuorisotyöstä. Käsiteltäviä aiheita ovat nuorisotyön eri toimintaympäristöt ja työmuodot, erilaiset järjestöt sekä toimintaa ohjaava lainsäädäntö. Järjestö- ja nuorisotyön kehitys sekä yhteiskunnallinen merkitys avataan suhteessa laajempiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Kenelle?

Opintojakso sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneet järjestö- ja/tai nuorisotyöstä.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 09.01.2023 – 31.05.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Toteutus sisältää orientaatiowebinaarin sekä tallennetut luennot järjestö- että nuorisotyöstä, itsenäisesti opiskeltavia erilaisia materiaaleja, mediaseurantaa toimialan uutisiin liittyen sekä oppimistehtäviä. Oppimistehtävät voivat edellyttää keskustelua ryhmän opiskelijoiden kesken keskustelualueilla.

Opintojakson suoritusaika on 9.1. – 31.5.2023. Oppimisympäristö Hoodle avautuu viimeistään 9.1.2023 ja kaikki oppimistehtävät tulee olla palautettuna viimeistään 31.5.2023. Huomaathan, että opintojakson eri tehtävien palautusaikataulu voi olla porrastettu, jotta esim. keskustelutehtävien toteutus onnistuu. Oppimistehtäväkohtaiset ohjeet ja aikataulut on kuvattu Hoodlessa.

Opintojakson webinaari:

  • 13.01.2023 12.30 – 14.00
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-30.12.2022 23:59:00
Vastuuhenkilö Minna Rajalin (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

Opiskelija

  • hahmottaa nuorisotyön historian, kehityksen ja nykytilan
  • tiedostaa yhteisöpedagogin tehtävät ehkäisevässä työssä sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä
  • hahmottaa kansalaistoiminnan ja järjestötyön kehityksen ja nykytilan
  • tietää kolmannen sektorin merkityksen yhteiskunnassa
  • tuntee nuoriso- ja järjestötyötä ohjaavan keskeisen lainsäädännön

”Parasta oli, että opintojakso oli aikataulullisesti vapaa, eli kurssia sai suorittaa täysin omaan tahtiin. Hyvää oli myös se, että aineistot oli selkeästi merkitty jokaisessa osakokonaisuudessa.”

”Lehtorin aktiivisuus ja kannustus sekä keskusteluun osallistuminen! Nuorisotyön osuus oli laaja ja se on hyvä asia.”

”Tietous ehkäisevästä työstä ja sen merkityksestä. Koulutuksen laajuus ja tulevan työnkuvan moninaisuus.”