Yhteisöpedagogi (AMK) väyläopinnot 60 op (Verkko-opinnot)

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 1.9.2020 – 31.7.2021
Aikataulut Väyläopinnot voit aloittaa missä kohden lukuvuotta tahansa ilmoittautumisajan puitteissa. Väyläopintojen suoritusaikaa on 31.7.2021 saakka riippumatta siitä, mihin aikaan aloitat opinnot.

Opintojaksot tulee suorittaa opintojaksokohtaisten toteutusaikojen puitteissa. Opintojaksokohtaiset aikataulut löytyvät väyläopintoihin kuuluvien opintojaksojen tiedoista verkkokaupasta. Opintojaksoihin kuuluu webinaareja (= tiettyyn aikaan verkossa tapahtuvaa opetusta) tai vastaanottotunteja, jolloin lehtori on tavoitettavissa ohjausta varten.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.5.2021 klo 23:59:00
Väyläohjaaja  Virpi Ruuska (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 050 3444 657) Väyläopiskelijoille on tarjolla opintojaksojen sisällä tapahtuvan valmennuksen lisäksi ohjausta opintojen yleisestä suorittamisesta. Lisäksi väyläopintoihin ilmoittautuneille tarjotaan mahdollisuutta henkilökohtaiseen ohjaukseen opintojen suunnittelemiseksi.

 

Sisältö

Yhteisöpedagogin kou­lu­tuk­sen avoi­men AMK:n väy­läo­pin­noil­la tar­koi­te­taan 60 opin­to­pis­teen ko­ko­nai­suutt­ta, jon­ka opis­ke­li­ja suo­rit­taa avoi­mes­sa am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­sa. Väy­läo­pin­not suo­ri­tet­tuaan opis­ke­li­ja voi ha­kea tut­kin­to-opis­ke­li­jak­si Hu­ma­kiin eril­lis­haus­sa kah­des­ti vuo­des­sa. Lue väy­läo­pin­nois­ta tar­kem­min verkkosivuiltamme en­nen kuin teet os­tok­set verk­ko­kau­pas­sa.

Väyläopinnot suoritetaan kokonaan verkossa.

Ohjeita

Väyläopintoihin sisältyy kolme pakollista opintojaksoa:

  • Opiskeluvalmiudet 5 op (0/20-21). Tämä tulee automaattisesti mukaan, kun ostat väyläopinnot.
  • Yhteisöpedagogin ammatillisuus 5 op (0/20-21). Tämä tulee automaattisesti mukaan, kun ostat väyläopinnot
  • Suomen kieli ja viestintä 5 op. Opintojakso tarjotaan lukuvuonna 2020-21 kolme kertaa: syksyllä (1/20-21), keväällä (2/20-21) ja kesällä (3/20-21). Valitse yksi toteutuksista klikkaamalla Add.

Näiden lisäksi valitse 45 opintopisteen edestä opintojaksoja väyläkriteereiden mukaisesti. Väyläkriteerit eli väyläopintoihin hyväksyttävät opintojaksot löytyvät tästä tiedostosta. Voit ilmoittautua kaikille väyläopintojen opintojaksoille yhdellä kertaa tai opintojaksokohtaisten ilmoittautumisaikojen puitteissa sitä mukaa, kun opinnot etenevät ja valinnat varmistuvat.

Huomaa, että opintojaksot poistuvat tarjonnasta opintojakson viimeisen ilmoittautumispäivän umpeutuessa. Jos aloitat väyläopinnot kesken kevätlukukautta, ei tarjonnassa ole välttämättä enää opintojaksoja 60 opintopisteen edestä. Tämä ei kuitenkaan estä väyläopintojen aloittamista, vaan tällöin jatkat opintoja syksyllä ilmoittautumalla väyläopintoihin uudelleen ja maksamalla opintomaksun verkkokaupassa.

Valitse opinnot laittamalla rasti opintojakson alla olevaan ruutuun, jonka vieressä on teksti Add. Kun olet valinnut haluamasi opintojaksot, klikkaa Lisää ostoskoriin -painiketta alareunassa. Katso tarkkaan, että valitset saman nimisistä opintojaksoista juuri haluamallasi jaksolla olevan toteutuksen.

Tarvitsetko apua?

  • Väyläopintojen suunnittelu ja ohjaus: Minna Rajalin (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 356)
  • Yleinen avoimen AMK:n opintoihin liittyvä neuvonta: avoinamk@humak.fi
  • Lue tarkemmin Ohjauksen ja valmennuksen -huoneentaulusta, millaista tukea avoimen AMK:n opiskelijoille on tarjolla opintojensa aikana.

 

 

300,00 

Yhteisöpedagogin ammatillisuus 5 op, (0/20-21)

37 varastossa

Opiskeluvalmiudet 5 op (0/20-21) - Yhteisöpedagogi

4 varastossa

Suomen kieli ja viestintä 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

Kurssi ei saatavilla

Suomen kieli ja viestintä 5 op, kesä 2021 (3/20-21)

Taloussuunnittelu ja -hallinto 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

Kurssi ei saatavilla

Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

Kurssi ei saatavilla

Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

Kurssi ei saatavilla

Toimijuuden edistäminen 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

Kurssi ei saatavilla

Valmentava työote 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

Kurssi ei saatavilla

Hyvinvointipalvelut 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

Kurssi ei saatavilla

Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

Kurssi ei saatavilla

Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op, kesä 2021 (3/20-21)

Osallistava pedagogiikka 5 op, kesä 2021 (3/20-21)

Yrittäjyys 5 op, (0/20-21)

Yritystoiminnan perusteet 5 op, (0/20-21)

Varasto loppu

Kuvaus