Yhteisöpedagogi (AMK) väyläopinnot 60 op (Lähiopetus, TURKU)

300,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Lähiopetus. Lähiopetus toteutetaan Humakin Turun kampuksella, Harjattulantie 80.
Toteutusaika 1.9.2020 – 31.7.2021
Aikataulut Pääset tutustumaan syksyn opintojen lukujärjestystietoihin Lukkarikoneesta. Katso Lukkarikoneen ohjevideo (kesto 01:47) ja/tai lue ohjeet Humakin Humakin Wikistä. Hae hakutoimintoa käyttäen oman ryhmäsi lukujärjestys. Löydät avoimen AMK:n opiskelijoiden ryhmätunnukset täältä.

Opintojaksojen tarkemmat aikataulut ilmoitetaan elokuussa ennen opintojen alkua.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 27.8.2020 klo 23:59:00 (ilmoittautumisaikaa jatkettu!)
Väyläohjaaja Anna Pikala (anna.pikala@humak.fi, p. 0400 349 246) (tavoitettavissa 10.8.2020 alkaen)

Väyläopiskelijoille on tarjolla opintojaksojen sisällä tapahtuvan valmennuksen lisäksi ohjausta opintojen yleisestä suorittamisesta. Lisäksi väyläopintoihin ilmoittautuneille tarjotaan mahdollisuutta henkilökohtaiseen ohjaukseen opintojen suunnittelemiseksi.

 

Sisältö

Yhteisöpedagogin kou­lu­tuk­sen avoi­men AMK:n väy­läo­pin­noil­la tar­koi­te­taan 60 opin­to­pis­teen ko­ko­nai­suutt­ta, jon­ka opis­ke­li­ja suo­rit­taa avoi­mes­sa am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­sa. Väy­läo­pin­not suo­ri­tet­tuaan opis­ke­li­ja voi ha­kea tut­kin­to-opis­ke­li­jak­si Hu­ma­kiin eril­lis­haus­sa kah­des­ti vuo­des­sa. Lue väy­läo­pin­nois­ta tar­kem­min verkkosivuiltamme en­nen kuin teet os­tok­set verk­ko­kau­pas­sa.

Opiskeluun kuuluu lähiopetuspäiviä Humakin Turun kampuksella, työelämässä tehtäviä toimeksiantoja, ryhmätöitä ja itsenäistä työskentelyä sekä
opiskelua verkossa.

Väyläopintojen opintojaksot:

Syksy 2020:

 • YHYL01-3035 Ammatillinen kehittyminen 5 op* (0/20–21)
 • YHYL02-3022 Opiskeluvalmiudet 5 op (1/20–21)
 • YHSK01-3020 Suomen kieli ja viestintä 5 op (1/20–21)
 • YPYATP01-3022 Yhteisöpedagogin ammatillisuus (1/20–21)
 • YPYATP02-3017 Yhteisöpedagogi järjestö- ja nuorisotyön osaajana (1/20–21)
 • YPYPT03-3018 Yksilön kasvu ja kehitys (1/20–21)
 • VVRV09-3024 Ruotsin kielen valmentavat 3 op (tarvittaessa) (1/20–21)

*Opintojakso ei kuulu avoimen AMK:n tarjontaan, sillä opintojaksoa suoritetaan koko tutkintoopintojen ajan. Väyläopiskelijoiden on kuitenkin tärkeä osallistua ohjaustunneille, vaikkei siitä saakaan opintopisteitä. Valitse kampuksella suoritettavien opintojaksojen lisäksi opintoja avoimen AMK:n verkkokaupan tarjonnasta, jotta väyläopintojen laajuudeksi tulee vähintään 60 op. Huom. avoimen AMK:n opiskelijat eivät voi itse ilmoittautua toteutuksille, vaan se hoidetaan avoinamk@humak.fi -osoitteen kautta.

Kevät 2021

 • YHVV01-3024 Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op (2/20–21)
 • YPYPT02-3015 Toimijuuden edistäminen 5 op (2/20–21)
 • YHVV04-3022 Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op (2/20–21)
 • YPYT02-3017 Hyvinvointipalvelut 5 op (2/20–21)
 • YPYPT01-3022 Valmentava työote 5 op (2/20–21)
 • YHRU01-3033 Ammatillinen ruotsi 2 op (2/20–21)

Väyläkriteerit, eli väyläopintoihin kuuluvat opintojaksot löydät tästä tiedostosta.

Tarvitsetko apua?

 • Väyläopintojen suunnittelu ja ohjaus: Anna Pikala (anna.pikala@humak.fi, p. 0400 349 246)
 • Yleinen avoimen AMK:n opintoihin liittyvä neuvonta: avoinamk@humak.fi
 • Lue tarkemmin Ohjauksen ja valmennuksen -huoneentaulusta, millaista tukea avoimen AMK:n opiskelijoille on tarjolla opintojensa aikana.