Yhteisöpedagogi (AMK) polkuopinnot 60 op (Verkko-opinnot)

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 1.9.2021 – 31.7.2022
Aikataulut Verkko-opintoina suoritettavat polkuopinnot voit aloittaa missä kohden lukuvuotta tahansa ilmoittautumisajan puitteissa. Sinulla on opintojen suoritusaikaa 31.7.2022 saakka riippumatta siitä, mihin aikaan aloitat opinnot.

Opintojaksot tulee suorittaa opintojaksokohtaisten toteutusaikojen puitteissa. Opintojaksokohtaiset aikataulut löytyvät polkuopintoihin kuuluvien opintojaksojen tiedoista verkkokaupasta. Osaan opintojaksoista kuuluu webinaareja (= tiettyyn aikaan verkossa tapahtuvaa opetusta) tai vastaanottotunteja, jolloin lehtori on tavoitettavissa ohjausta varten.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.5.2022 klo 23:59:00
Opiskelupaikkoja Opinnoissa on 100 opiskelupaikkaa ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ohjaus ja neuvonta Opintojen suunnittelu ja ohjaus: HOPS-ohjaaja:  Minna Rajalin (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 356)

Yleinen avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta: avoinamk@humak.fi

Polkuopiskelijoille on tarjolla opintojaksojen sisällä tapahtuvan valmennuksen lisäksi ohjausta opintojen suunnittelusta ja suorittamisesta. Lue tarkemmin Ohjauksen ja valmennuksen -huoneentaulusta, millaista tukea avoimen AMK:n opiskelijoille on tarjolla opintojensa aikana.

Yhteisöpedagogin kou­lu­tuk­sen polkuopinnot on 60 opintopisteen laajuinen kokonaisuus koulutuksen tutkintoon kuuluvia opintoja. Opinnot hyväksiluetaan täysimääräisinä, jos tulet myöhemmin valituksi Humakin tutkinto-opiskelijaksi erillis- tai yhteishaussa.

Polkuopinnot suoritetaan kokonaan verkossa.

Ohjeita

Polkuopintoihin sisältyy kolme pakollista opintojaksoa:

  • Opiskeluvalmiudet 5 op. Opintojakso tarjotaan lukuvuonna 2021-22 kolme kertaa: syksyllä, keväällä ja kesällä. Suositeltavaa on ottaa tämä opintojakso heti opintojen alussa. Valitse yksi toteutuksista klikkaamalla Add.
  • Yhteisöpedagogin ammatillisuus 5 op. Opintojakso tarjotaan lukuvuonna 2021-2022 kaksi kertaa: syksyllä ja keväällä. Suositeltavaa on ottaa tämä opintojakso heti opintojen alussa. Valitse yksi toteutuksista klikkaamalla Add.
  • Suomen kieli ja viestintä 5 op. Opintojakso tarjotaan lukuvuonna 2021-22 kolme kertaa: syksyllä, keväällä ja kesällä. Suositeltavaa on ottaa tämä opintojakso heti opintojen alussa. Valitse yksi toteutuksista klikkaamalla Add.

Näiden lisäksi valitse 45 opintopisteen edestä opintojaksoja polkukriteereiden mukaisesti. Polkukriteerit eli polkuopintoihin hyväksyttävät opintojaksot löytyvät Opiskelijan oppaasta. Voit ilmoittautua kaikille polkuopintojen opintojaksoille yhdellä kertaa tai opintojaksokohtaisten ilmoittautumisaikojen puitteissa sitä mukaa, kun opinnot etenevät ja valinnat varmistuvat.

Huomaa, että opintojaksot poistuvat tarjonnasta opintojakson viimeisen ilmoittautumispäivän umpeutuessa. Jos aloitat polkuopinnot kesken kevätlukukautta, ei tarjonnassa ole välttämättä enää opintojaksoja 60 opintopisteen edestä. Tämä ei kuitenkaan estä polkuopintojen aloittamista, vaan tällöin jatkat opintoja syksyllä ilmoittautumalla polkuopintoihin uudelleen ja maksamalla opintomaksun verkkokaupassa.

Valitse opinnot laittamalla rasti opintojakson alla olevaan ruutuun, jonka vieressä on teksti Add. Kun olet valinnut haluamasi opintojaksot, klikkaa Lisää ostoskoriin -painiketta alareunassa. Katso tarkkaan, että valitset saman nimisistä opintojaksoista juuri haluamallasi jaksolla olevan toteutuksen.

Lisätietoa opiskelusta Humakissa

Humakin avoimessa AMK:ssa opiskelun kannalta keskeisimmät asiat ja ohjeet löydät uuden Avoimen AMK:n opiskelijan oppaasta. Oppaaseen kannattaa tutustua jo ennen opintojen alkua!

Polkuopintoihin kuuluvien opintojaksojen tavoitteet löydät Yhteisöpedagogi-koulutuksen opetussuunnitelmasta.

HUOM!

Valitse alla olevasta listasta opintojaksot ja toteutukset polkuopintoihin klikkaamalla Lisää valitsemasi toteutuksen kohdalla. Lisää tuote sen jälkeen ostoskoriin.

Opiskeluvalmiudet 5 op, Yhteisöpedagogi, syksy

Ei saatavilla

Opiskeluvalmiudet 5 op, Yhteisöpedagogi, kevät

Opiskeluvalmiudet 5 op, Yhteisöpedagogi, kesä

Suomen kieli ja viestintä 5 op, kevät

Suomen kieli ja viestintä 5 op, kesä

Yhteisöpedagogin ammatillisuus 5 op, syksy

Ei saatavilla

Yhteisöpedagogin ammatillisuus 5 op, kevät

Yksilön kasvu ja kehitys 5 op, syksy

Ei saatavilla

Monimuotoinen yhteiskunta 5 op, syksy

Ei saatavilla

Monimuotoinen yhteiskunta 5 op, kevät

Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op, syksy

Ei saatavilla

Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op, kevät

Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op, kevät

Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op, kesä

Toimijuuden edistäminen 5 op, kevät

Valmentava työote 5 op, kevät

Hyvinvointipalvelut 5 op, kevät

Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3 op, kesä

Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op, kevät

Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op, kesä

Osallistava pedagogiikka 5 op, syksy

Ei saatavilla

Osallistava pedagogiikka 5 op, kesä

Yrittäjyys 5 op

Yritystoiminnan perusteet 5 op

Englanti 5 op, Yhteisöpedagogi (AMK-tutkinnon pakolliset kieliopinnot), kesä

Taloussuunnittelu ja -hallinto 5 op, kevät

TKI-osaaminen 5 op, kevät

Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen 5 op, kevät

TKI-osaaminen 5 op, kesä

300,00 

10 varastossa