Yhteisöpedagogi (AMK) polkuopinnot 60 op (Verkko-opinnot)

Yhteisöpedagogin kou­lu­tuk­sen polkuopinnot on 60 opintopisteen laajuinen kokonaisuus koulutuksen tutkintoon kuuluvia opintoja. Opinnot hyväksiluetaan täysimääräisinä, jos tulet myöhemmin valituksi Humakin tutkinto-opiskelijaksi erillis- tai yhteishaussa.

Polkuopinnot suoritetaan kokonaan verkossa.

Ohjeita opintojen valintaan

Polkuopintoihin sisältyy kolme pakollista opintojaksoa:

  • Opiskeluvalmiudet 5 op. Opintojakso tarjotaan lukuvuonna 2022-23 kolme kertaa: syksyllä, keväällä ja kesällä. Suositeltavaa on ottaa tämä opintojakso heti opintojen alussa. Valitse yksi toteutuksista mukaan ostaessasi polkuopinnot.
  • Yhteisöpedagogin ammatillisuus 5 op. Opintojakso tarjotaan lukuvuonna 2022-2023 kaksi kertaa: syksyllä ja keväällä. Suositeltavaa on ottaa tämä opintojakso heti opintojen alussa. Valitse yksi toteutuksista mukaan ostaessasi polkuopinnot.
  • Suomen kieli ja viestintä 5 op. Opintojakso tarjotaan lukuvuonna 2022-23 kolme kertaa: syksyllä, keväällä ja kesällä. Suositeltavaa on ottaa tämä opintojakso heti opintojen alussa. Valitse yksi toteutuksista mukaan ostaessasi polkuopinnot.

Näiden lisäksi valitse 45 opintopisteen edestä opintojaksoja polkukriteereiden mukaisesti. Polkukriteerit eli polkuopintoihin hyväksyttävät opintojaksot löytyvät Opiskelijan oppaasta. Voit ilmoittautua kaikille polkuopintojen opintojaksoille yhdellä kertaa tai opintojaksokohtaisten ilmoittautumisaikojen puitteissa sitä mukaa, kun opinnot etenevät ja valinnat varmistuvat.

Huomaa, että opintojaksot poistuvat tarjonnasta opintojakson viimeisen ilmoittautumispäivän umpeutuessa. Jos aloitat polkuopinnot kesken kevätlukukautta, ei tarjonnassa ole välttämättä enää opintojaksoja 60 opintopisteen edestä. Tämä ei kuitenkaan estä polkuopintojen aloittamista, vaan tällöin jatkat opintoja syksyllä ilmoittautumalla polkuopintoihin uudelleen ja maksamalla opintomaksun verkkokaupassa.

Lisätietoa opiskelusta Humakissa

Humakin avoimessa AMK:ssa opiskelun kannalta keskeisimmät asiat ja ohjeet löydät uuden Avoimen AMK:n opiskelijan oppaasta. Oppaaseen kannattaa tutustua jo ennen opintojen alkua!

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 1.9.2022 – 31.7.2023
Aikataulut Verkko-opintoina suoritettavat polkuopinnot voit aloittaa missä kohden lukuvuotta tahansa ilmoittautumisajan puitteissa. Sinulla on opintojen suoritusaikaa 31.7.2023 saakka riippumatta siitä, mihin aikaan aloitat opinnot.

Opintojaksot tulee suorittaa opintojaksokohtaisten toteutusaikojen puitteissa. Opintojaksokohtaiset aikataulut löytyvät polkuopintoihin kuuluvien opintojaksojen tiedoista verkkokaupasta. Osaan opintojaksoista kuuluu webinaareja (= tiettyyn aikaan verkossa tapahtuvaa opetusta) tai vastaanottotunteja, jolloin lehtori on tavoitettavissa ohjausta varten.

Polkuopinnoista järjestään kaksi infotilaisuutta:

  • ke 24.8. klo 15-16 YP JÄNU verkko- ja päiväpolut Zoom: https://humak.zoom.us/j/66631966757
  • pe 2.9. klo 15-16 YP JÄNU verkkopolku Zoom: https://humak.zoom.us/j/63676165569
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-22.5.2023 klo 23:59:00
Opiskelupaikkoja Opinnoissa on 100 opiskelupaikkaa ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ohjaus ja neuvonta Opintojen suunnittelu ja ohjaus: HOPS-ohjaaja:  Minna Rajalin (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 356)

Yleinen avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta: avoinamk@humak.fi

Polkuopiskelijoille on tarjolla opintojaksojen sisällä tapahtuvan valmennuksen lisäksi ohjausta opintojen suunnittelusta ja suorittamisesta. Lue tarkemmin Ohjauksen ja valmennuksen -huoneentaulusta, millaista tukea avoimen AMK:n opiskelijoille on tarjolla opintojensa aikana.

Polkuopintoihin kuuluvien opintojaksojen tavoitteet löydät Yhteisöpedagogi-koulutuksen opetussuunnitelmasta.

Valitse opinnot laittamalla rasti opintojakson alla olevaan ruutuun, jonka vieressä on teksti Lisää. Kun olet valinnut haluamasi opintojaksot, klikkaa Lisää ostoskoriin -painiketta alareunassa. Katso tarkkaan, että valitset saman nimisistä opintojaksoista juuri haluamallasi jaksolla olevan toteutuksen.

Opiskeluvalmiudet 5 op, Yhteisöpedagogi, kevät 2023

Opiskeluvalmiudet 5 op, Yhteisöpedagogi, kesä 2023

Suomen kieli ja viestintä 5 op, kevät 2023

Ei saatavilla

Suomen kieli ja viestintä 5 op, kesä 2023

Yhteisöpedagogin ammatillisuus 5 op, kevät 2023

Ei saatavilla

Yhteisöpedagogi järjestö- ja nuorisotyön osaajana 5 op, kevät 2023

Ei saatavilla

Monimuotoinen yhteiskunta 5 op, kevät 2023

Ei saatavilla

Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op, kevät 2023

Ei saatavilla

Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3 op, kesä 2023

Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op, kevät 2023

Ei saatavilla

Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op, kesä 2023

Osallistava pedagogiikka 5 op, kesä 2023

Yrittäjyys 5 op

Yritystoiminnan perusteet 5 op

Taloussuunnittelu ja -hallinto 5 op, kevät 2023

Ei saatavilla

Projektit ja talous 5 op

Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen 5 op, kevät 2023

Ei saatavilla

Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen 5 op, kesä 2023

Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op, kevät 2023

Ei saatavilla

Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op, kesä 2023

Toimijuuden edistäminen 5 op, kevät 2023

Ei saatavilla

Valmentava työote 5 op, kevät 2023

Ei saatavilla

Hyvinvointipalvelut 5 op, kevät 2023

Ei saatavilla

Englanti 5 op, Yhteisöpedagogi (AMK-tutkinnon pakolliset kieliopinnot), kesä 2023

Innovaatiotoiminta 5 op, kevät 2023

Ei saatavilla

300,00 

41 varastossa