Yhteisöpedagogi (AMK) polkuopinnot nuorisotyöntekijälle 60 op

Haluatko syventää nuorisoalan osaamistasi? Hankkimalla yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon laajennat työllistymismahdollisuuksiasi alalle. Aloita opinnot nuorisotyön polkuopinnoilla Humakin avoimen AMK:n kautta.

Yhteisöpedagogin kou­lu­tuk­sen polkuopinnot on 60 opintopisteen laajuinen kokonaisuus koulutuksen tutkintoon kuuluvia opintoja. Polkuopinnot suoritettuasi voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa. Opinnot hyväksiluetaan täysimääräisinä, jos tulet valituksi Humakin tutkinto-opiskelijaksi.

Polkuopinnot suoritetaan pääasiassa verkko-opintoina.

Polkuopintoihin sisältyy kaksi pakollista opintojaksoa, jotka kannattaa suorittaa opintojen alussa:

  • Opiskeluvalmiudet 5 op (syksy 2022 YHYL02-3040)
  • Suomen kieli ja viestintä 5 op (syksy 2022 YHSK01-3037)

Lisäksi suoritat 50 opintopistettä yhteisöpedagogitutkintoon kuuluvia opintoja Humakin avoimen AMK:n tarjonnasta. Muut opintojaksot valitset henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi mukaisesti. Avoimen AMK:n opintotarjonta vaihtelee lukuvuosittain ja lukukausittain.

Kenelle?

Opinnot on tarkoitettu nuorisotyöntekijöille, joilla on toisen asteen tutkinto, ja jotka haluavat suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon.

Lisätietoa opiskelusta Humakissa

Humakin avoimessa AMK:ssa opiskelun kannalta keskeisimmät asiat ja ohjeet löydät uuden Avoimen AMK:n opiskelijan oppaasta. Oppaaseen kannattaa tutustua jo ennen opintojen alkua!

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 1.9.2022 – 31.12.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opinnot alkavat syyskuussa 2022. Sinulla on 1,5 vuotta aikaa suorittaa opinnot, mutta voit halutessasi edetä myös nopeampaa tahtia. Opintojen alussa sinulle tehdään yhdessä HOPS-ohjaajan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma työkokemuksesi ja aiempien opintojesi perusteella. Opinnot suoritetaan pääasiassa verkko-opintoina.

Opintojen alussa ja niiden aikana saat myös ryhmävalmennusta muiden nuorisotyöntekijöiden polkua suorittavien kanssa. Siellä pääset verkostoitumaan ja reflektoimaan oppimistasi.

Opintojaksot tulee suorittaa opintojaksokohtaisten toteutusaikojen puitteissa. Osaan opintojaksoista kuuluu webinaareja (= tiettyyn aikaan verkossa tapahtuvaa opetusta) tai vastaanottotunteja, jolloin lehtori on tavoitettavissa ohjausta varten.

Ilmoittautumisaika 25.4.2022 – 22.6.2022 klo 16.00. HUOM! Ilmoittautumisaikaa jatkettu verkkokaupassa olleen käyttökatkon takia.
Opiskelupaikkoja Opinnoissa on 30 opiskelupaikkaa ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ohjaus ja neuvonta Opintojen suunnittelu ja ohjaus: HOPS-ohjaaja:  Anniina Aunola (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 334)

Yleinen avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta: avoinamk@humak.fi

Polkuopiskelijoille on tarjolla opintojaksojen sisällä tapahtuvan valmennuksen lisäksi ohjausta opintojen suunnittelusta ja suorittamisesta. Lue tarkemmin Ohjauksen ja valmennuksen -huoneentaulusta, millaista tukea avoimen AMK:n opiskelijoille on tarjolla opintojensa aikana.

Polkuopintoihin kuuluvien opintojaksojen tavoitteet löydät Yhteisöpedagogi-koulutuksen opetussuunnitelmasta.