Yhteisölliset ja osallistavat menetelmät verkossa 5 op, syksy 2022

Opintojaksolla opiskelija vahvistaa taitoja rakentaa yhteisöllisiä toimintatapoja verkkovälitteisesti toteutettuun työhön tai koulutukseen. Koulutuksen aikana jokainen tutustuu ja käyttää erilaisia yhteisöllisiä työn kehittämiseen ja pedagogiikkaan liittyviä menetelmiä ja verkkotyökaluja, sekä kerää ja jakaa kokemuksia niiden käytöstä.

Opintojakson keskeiset sisällöt:

 1. Kohtaava läsnäolo ja ryhmänä verkossa: toimiminen ja ohjaaminen
 2. Työn kehittämisen suunnitelma ja koulutuksen pedagoginen käsikirjoitus
 3.  Yhteistuottaminen: kirjoitus, mediat ja esitys, ideointi, valinta ja äänestys
 4. Digitaaliset työ- ja oppimisympäristöt

Opinnoissa vahvistetaan osallistujien yhteisö- ja sosiaalipedagogista osaamista.

Mottona: ”Olemme innostuneet toimimaan yhteisöllisesti verkossa ja arvioimaan sekä suunnittelemaan verkkotyötämme jatkuvan kehittämisen menetelmin”.

Yhteisöllisillä menetelmillä tarkoitetaan valmiuksia käyttää sellaisia menetelmiä verkossa, joissa kehittäminen ja työskentely tapahtuu ryhmän yhteisessä toiminnassa. Osallistavilla menetelmillä tarkoitetaan tapaa aktivoida opiskelijoita osallistumaan yksin ja yhdessä aktiivisesti oppimisprosessiin mm. tiedon tuottamiseen, ryhmäprosesseihin verkossa, keskusteluihin, valintoihin, vertaistukeen ja vertaisarviointiin.

Kenelle?

Opintojakso sopii yhteisöllisestä verkkotyöskentelystä kiinnostuneille, jotka haluavat saada valmiuksia käyttää osallistavia menetelmiä. Koulutus soveltuu esim. järjestö- ja nuorisotyöntekijöille, vapaansivistystyön henkilöstölle, koulutussuunnittelijoille ja muille etä-opetusta ja etätyötä tekeville ja suunnitteleville.

Lisätiedot

Opiskelijan tulee varustautua tietokoneella, hyvällä nettiyhteydellä, mikrofonilla ja kuulokkeilla. Jaksolla käytetään Humakin verkko-oppimisympäristöä Hoodlea, sosiaalista mediaa ja webinaarisovelluksia.

Lue aiheesta lisää artikkelista Yhteisölliset osallistavat menetelmät verkkokoulutuksissa
– täydennyskoulutus vapaan sivistystyön henkilöstölle, s.68. 

Koulutus Avoin AMK.
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 10.10.2022 – 19.12.2022
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Hoodle oppimisympäristössä ja -yhteisössä. Opintojakso sisältää online lähiopetusta eli edellyttää osallistumista webinaareihin. Opintojaksolla on paljon yhteistä työskentelyä ja oppimista eri tavoin toteutettuna. Opiskelijalla on hyvä olla valmius opiskella ryhmissä, pareittain jne. opintojakson kuluessa. Webinaareissa suositellaan kameroiden aukipitämistä, että opiskelijat ja opettajat tulevat tutuiksi toistensa kanssa. Osallistujista jää visuaalinen muistijälki, jolloin osallistujien verkostoituminen on jälkeenpäin helpompaa. Opintojakso edellyttää aktiivista opiskelua.

Opintojaksoon kuuluu orientaatiotilaisuuden lisäksi 4 webinaaria, jotka toteutetaan eri webinaarialustoilla ja joissa ryhmien valmistelemat osuudet toteutuvat. Opintojakso sisältää myös oppimisryhmien omia itsenäisiä kokoontumisia

Opintojen laajuus on 5 op eli 5 x 27 tuntia opiskelua.

Opintojakson webinaarit:

 • 11.10.2022 15.00 – 16.30
 • 19.10.2022 09.30 – 12.00
 • 03.11.2022 15.00 – 17.30
 • 16.11.2022 09.30 – 12.00
 • 08.12.2022 15.00 – 17.30
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-5.10.2022 klo 23:59 Ilmoittautumisaikaa jatkettu!
Vastuuhenkilö Susanna Pitkänen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 050 4759 487)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

Opiskelija

 • vahvistaa taitoja rakentaa yhteisöllisiä toimintatapoja verkkovälitteisesti toteutettuun työhön tai koulutukseen.
 • tutustuu ja käyttää erilaisia yhteisöllisiä työn kehittämiseen ja pedagogiikkaan liittyviä menetelmiä ja verkkotyökaluja sekä kerää ja jakaa kokemuksia niiden käytöstä.
 • saa valmiuksia rakentaa yhteisöllisyyttä verkossa ja soveltaa erilaisia yhteisöllisen oppimisen ja kehittämisen prosesseja verkkoympäristöissä.

”Kurssin kaikki teemat tulevat varmasti käyttöön verkkokurssien suunnittelussa ja toteutuksessa. Hyviä teemoja ja moneen asiaan toivoisin ehtiväni palata vielä kurssin jälkeen, jotta saisi niitä vielä paremmin haltuun. Tämänkaltaiset työkalut saavat minut innostumaan. Olen oppinut tällä kurssilla paljon uutta asiaa.”