Yhteisölliset ja osallistavat menetelmät verkossa 5 op, syksy 2021

Opintojaksolla opiskelija vahvistaa taitoja rakentaa yhteisöllisiä toimintatapoja verkkovälitteisesti toteutettuun työhön tai koulutukseen. Koulutuksen aikana jokainen tutustuu ja käyttää erilaisia yhteisöllisiä työn kehittämiseen ja pedagogiikkaan liittyviä menetelmiä ja verkkotyökaluja, sekä kerää ja jakaa kokemuksia niiden käytöstä.

Opintojakson keskeiset sisällöt:

 1. Kohtaava läsnäolo ja ryhmänä verkossa: toimiminen ja ohjaaminen
 2. Digitaalinen nuorisotyö, digitaalinen järjestötyö
 3. Työn kehittämisen suunnitelma ja koulutuksen pedagoginen käsikirjoitus
 4.  Yhteistuottaminen: kirjoitus, mediat ja esitys, ideointi, valinta ja äänestys
 5. Digitaaliset työ- ja oppimisympäristöt

Opinnoissa vahvistetaan osallistujien yhteisö- ja sosiaalipedagogista osaamista.

Kenelle?

Opintojakso sopii yhteisöllisestä verkkotyöskentelystä kiinnostuneille, jotka haluavat saada valmiuksia käyttää osallistavia menetelmiä. Koulutus soveltuu esim. järjestö- ja nuorisotyöntekijöille, vapaansivistystyön henkilöstölle, koulutussuunnittelijoille ja muille etä-opetusta ja etätyötä tekeville ja suunnitteleville.

Lisätiedot

Opiskelijan tulee varustautua tietokoneella, hyvällä nettiyhteydellä, mikrofonilla ja kuulokkeilla. Jaksolla käytetään Hoodlea, sosiaalista mediaa ja webinaarisovelluksia.

Koulutus Avoin AMK.
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 13.10.2021 – 10.12.2021 HUOM! Toteutusaika muutettu!
Aikataulut Opintojakso järjestetään yhteisöllisiä menetelmiä käyttäen, osallistujat oppivat pienryhmissä, joita valmennetaan.
Opintojakso toteutetaan käänteisen oppimisen periaattein mikä edellyttää opiskelijalta omatoimista perehtymistä materiaaleihin tehtäviä tehdessä ja ennen webinaareja. Opintojaksoon sisältyy aktiivista työskentelyä sekä webinaareja, joihin on varattava aikaa. Jokainen osallistuja tekee henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa perustuvan oppimistehtävän yksin tai pienryhmässä. Opintojaksoon kuuluvan kehittävän oppimistehtävä tehdään työelämälähtöisesti tai muussa sopivassa ympäristössä kuten vapaehtoistoiminnnassa. Opintojakso sisältää webinaareja (4 x 2,5 tuntia) ja oppimisryhmien omia itsenäisiä kokoontumisia.Webinaarien ajankohdat:

 • 20.10.2021 klo 09.00 – 11.00
 • 03.11.2021 klo 09.00 – 11.00
 • 17.11.2021 klo 09.00 – 11.00
 • 08.12.2021 klo 09.00 – 11.00
Ilmoittautumisaika 06.10.2021 klo 23:59
Vastuuhenkilö Susanna Pitkänen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 050 4759 487)

Opiskelija

 • vahvistaa taitoja rakentaa yhteisöllisiä toimintatapoja verkkovälitteisesti toteutettuun työhön tai koulutukseen.
 • tutustuu ja käyttää erilaisia yhteisöllisiä työn kehittämiseen ja pedagogiikkaan liittyviä menetelmiä ja verkkotyökaluja sekä kerää ja jakaa kokemuksia niiden käytöstä.
 • saa valmiuksia rakentaa yhteisöllisyyttä verkossa ja soveltaa erilaisia yhteisöllisen oppimisen ja kehittämisen prosesseja verkkoympäristöissä.

”Kurssin kaikki teemat tulevat varmasti käyttöön verkkokurssien suunnittelussa ja toteutuksessa. Hyviä teemoja ja moneen asiaan toivoisin ehtiväni palata vielä kurssin jälkeen, jotta saisi niitä vielä paremmin haltuun. Tämänkaltaiset työkalut saavat minut innostumaan. Olen oppinut tällä kurssilla paljon uutta asiaa.”