Yhteisöjen kehittäminen (YAMK) 5 op, syksy (Ammattiliitto JHL)

Yhteisöjen kehittäminen YAMK-opintojaksolla perehdytään monipuolisesti erilaisten yhteisöjen kehittämiseen. Yhteisön kehittämisen kannalta keskeisimpiä työelämän taitoja ovat ongelmanratkaisukyky, itseohjautuvuus, luovuus, oppimiskyky, eettisyys ja oman toiminnan ymmärtäminen osana yhteisön dynamiikkaa. Opintojaksolla perehdytään polarisoituvaan ja eriytyvään yhteiskuntaan sekä taiteen ja kulttuurin keinoihin saada ihmiset osaksi yhteisöjä.

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan taitoa toimia yhteisöjen kehittäjänä. Opiskelija oppii käyttämään myös taiteen ja kulttuurin keinoja yhteisöllisyyden ja osallisuuden luomiseen. Opiskelija tunnistaa alueellisen eriytymisen ongelmat ja kykenee reflektoimaan uudenlaista yhteisöllisyyttä, myös pelien avulla.

Sisältö

  • yhteisöjen kehittämisen lähtökohdat ja toimintamallit
  • yhteisöjen kehittäminen pelien avulla
  • taide ja kulttuuri yhteisöjen kehittämisessä

Kenelle?

Opintojakso soveltuu kaikille yhteisöjen kehittämisestä kiinnostuneille, etenkin humanistisen ja kasvatusalan, kulttuurialan, sosiaali-ja terveysalan YAMK-opiskelijoille ja toimijoille.

Lisätiedot

Opintojakson suorittamisessa tarvitaan tabletti tai tietokone, nettiyhteys, mahdollisuus nauhoittaa videota, kuunnella ja katsella videoita.

Koulutus Avoin AMK, CampusOnlinen kautta JHL:n jäsenille tarjottava opintojakso.
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.09.2021 – 31.12.2021
Aikataulut Opintojakso on itsenäisesti omaan tahtiin 1.9.-31.12.2021 välisenä aikana suoritettava kokonaisuus. Opintojakson opiskelu sisältää itsenäistä verkkotyöskentelyä, omatahtisesti katsottavissa ja kuunneltavissa olevaa aineistoa sekä lukemistoja. Opintojakson tehtävissä on myös ajankohtaisiin hankkeisiin tutustumista sekä haastattelun tekoa.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 23.08.2021 klo 23:59
Vastuuhenkilö Pia Lundbom (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 203)

Arto Lindholm (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 386)

HUOM!

Tämä ilmoittautumislinkki on tarkoitettu JHL:n jäsenille. Ostamalla tämän koulutuksen vakuutat, että olet JHL:n jäsen. Muut voivat ilmoittautua tästä linkistä.

Opiskelija:

  • osaa hyödyntää erilaisia menetelmiä moninaisten yhteisöjen kehittämisessä
  • tunnistaa erilaisten yhteisöjen erityistarpeet
  • tunnistaa taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksia yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisäämisessä

”Todella monipuoliset tehtävät, sopiva määrä, todella paneutuneet opettajat. Opin paljon sellaistakin, mistä nyt en suoraan hyödy, mutta oli kiinnostavaa hypätä sivuun omasta alasta. Tunsin tekeväni yhteisöllistä opintojaksoa enkä vain suorittanut yksinäni. Kommentointi toki vaikutti siihen, mutta myös se, miten ymmärsin opettajien valmistelleen opintokokonaisuutta. Hyvin tehty!!!”

”Kiitos paljon sujuvasta, mielenkiintoisesta ja monipuolisesta kurssista. Olen onnekas päästessäni mukaan.”

”Opintojakso on herättänyt paljon ajatuksia ja ideoita. Parasta on ollut päästä tutustumaan runsaspäisen opiskeijajoukon ajatuksiin aiheesta ja oppimaan niistä.”

”Jakson sisältö oli hyvää. Erityisesti pelillistäminen sekä taiteen ja kulttuurin merkitys herättivät innostusta kokeilla näitä asioita.”

”Monipuoliset materiaalit, jotka mahdollistivat teeman tarkastelun itselle vieraista näkökulmista.”