Yhteisöjen kehittäminen (YAMK) 5 op, kevät 2021 (2/20-21) UUTUUS!

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 20.1.2021-31.5.2021
Aikataulut Opintojakso on opiskeltavissa 20.1.2021-31.5.2021 välisenä aikana. Opintojakso on itsenäisesti omaan tahtiin suoritettava. Opintojakson opiskelu sisältää itsenäistä verkkotyöskentelyä, omatahtisesti katsottavissa ja kuunneltavissa olevaa aineistoa sekä lukemistoja. Tehtävissä on myös ajankohtaisiin hankkeisiin tutustumista sekä haastattelun tekoa.
Viimeinen ilmoittautumispäivä Ilmoittautuminen alkaa 16.11.2020 ja päättyy 12.01.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö  Pia Lundbom (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 203)

Arto Lindholm (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 386)

Sisältö

Yhteisöjen kehittäminen YAMK-opintojaksolla perehdytään monipuolisesti erilaisten yhteisöjen kehittämiseen. Yhteisön kehittämisen kannalta keskeisimpiä työelämän taitoja ovat ongelmanratkaisukyky, itseohjautuvuus, luovuus, oppimiskyky, eettisyys ja oman toiminnan ymmärtäminen osana yhteisön dynamiikkaa. Opintojaksolla perehdytään polarisoituvaan ja eriytyvään yhteiskuntaan sekä taiteen ja kulttuurin keinoihin saada ihmiset osaksi yhteisöjä.

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan taitoa toimia yhteisöjen kehittäjänä. Opiskelija oppii käyttämään myös taiteen ja kulttuurin keinoja yhteisöllisyyden ja osallisuuden luomiseen. Opiskelija tunnistaa alueellisen eriytymisen ongelmat ja kykenee reflektoimaan uudenlaista yhteisöllisyyttä, myös pelien avulla.

Sisällöt:

  • yhteisöjen kehittämisen lähtökohdat ja toimintamallit
  • yhteisöjen kehittäminen pelien avulla
  • taide ja kulttuuri yhteisöjen kehittämisessä

Tavoitteet

Opintojakson opiskeltuaan opiskelija:

  • osaa hyödyntää erilaisia menetelmiä moninaisten yhteisöjen kehittämisessä
  • tunnistaa erilaisten yhteisöjen erityistarpeet
  • tunnistaa taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksia yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisäämisessä

Muuta huomioitavaa

Opintojakson suorittamisessa tarvitaan tabletti tai tietokone, nettiyhteys, mahdollisuus nauhoittaa videota, kuunnella ja katsella videoita.