Yhteiskunnallinen viestintä ja sosiaalinen markkinointi (YAMK) 5 op, kevät 2023

Miten voimme vähentää ihmisten ei-toivottua käyttäytymistä? Tällä YAMK-opintojaksolla syvennytään yhteiskunnallisen viestinnän ja sosiaalisen markkinoinnin teoriatietoon ja käytäntöön. Erityistarkastelussa on ihmisen käyttäytymisen muutos: Miten voimme nykyaikaisen viestinnän ja markkinoinnin keinoja hyödyntämällä vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen eettisesti, yhteiskunnallisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävien toimintamallien aikaansaamiseksi? Miten voimme erilaisilla projekteilla edistää ihmisten hyvinvointia ja rakentaa terveempää yhteiskuntaa? Miten saamme vaikuttavuuskampanjoillemme enemmän tehoa?

Sisällöt:

  •  sosiaalipsykologian, yhteiskunnallisen viestinnän ja sosiaalisen markkinoinnin tietoperusta ja etiikka
  • viestinnän ja markkinoinnin menetelmät yhteiskunnallisen ongelman ratkaisussa: vaikuttamissuunnitelman tekeminen ja toteutus
  • yhteiskuntavastuu, kestävä kehitys, kansalaisvaikuttaminen, kansainvälisyys, monialainen ja -kulttuurinen toimintaympäristö, digitalisaatio

Kenelle?

Opintojakso sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille sekä erityisesti niille, jotka tekevät yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen tähtääviä hankkeita ja kampanjoita: kolmas sektori, vapaaehtoistyö, järjestöt, poliittiset puolueet, julkisyhteisöt, sosiaaliset yritykset.

Ennakkovaatimukset

Opintojakso edellyttää kykyä opiskella eurooppalaisen (EQF) tutkintojen viitekehyksen vaatimustason 7 (master-taso) opintoja. Oppimateriaalissa on englanninkielistä aineistoa.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 16.01.2023 – 31.05.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso opiskellaan joustavasti tehtävien palautusten aikataulun mukaan verkossa toteutusajan puitteissa. Oppimistehtävät tehdään itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti verkossa. Tehtäviin sisältyy toisten opiskelijoiden tekemien tehtävien vertaisarviointia. Opintojen laajuus on viisi opintopistettä, ja jakson suorittaminen edellyttää noin 133 tunnin työmäärää (1 op = n. 26,6 tuntia opiskelua).

Opintojaksoon sisältyy kaksi webinaaria. Webinaareihin osallistuminen on suositeltavaa, muttei pakollista. Webinaarit tallennetaan ja ne ovat katsottavissa jälkikäteen.

Opintojakson webinaarit

  • 31.1.2022 klo 9.15–12.00 Aloituswebinaari
  • 13.4.2022 klo 9.15–11.00 Päätöswebinaari
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-6.1.2023 klo 23:59
Vastuuhenkilö Pasi Toivanen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 372)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

Opiskelija:

  • ymmärtää yhteiskunnallisen viestinnän ja sosiaalisen merkityksen yhteiskuntavastuun ja kestävän kehityksen näkökulmista
  • osaa tunnistaa ja arvioida yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti ongelmia aiheuttavia ajattelu- ja toimintamalleja ja ilmiötä
  • kykenee suunnittelemaan ja toimenpanemaan yhteiskunnallisen viestinnän ja sosiaalisen markkinoinnin keinoilla toteutettavan vaikuttamisprojektin käytäntöön
  • tuntee yhteiskunnallisen viestinnän ja sosiaalisen markkinoinnin menetelmät ja osaa hyödyntää niitä oman yhteisön toiminnan johtamisessa