Yhteiskunnallinen vaikuttaminen (5 op)

Toteutusaika: Jakso 2: 1.1.2019-31.5.2019 (huom. alkaa maaliskuussa)

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Virtuaaliosuus 5 op
Toteutusaika ke 13.2.2019-31.5.2019
Webinaarit/opetus Opetus järjestetään Humakin Helsingin TKI-Ilkassa seuraavasti:

  • ke 13.2.2019 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, T2 (RV)
  • ti 12.3.2.2019 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, T2 (RV)
Viimeinen ilmoittautumispäivä 30.1.2019 23:59:00
Vastuuhenkilö Reijo Viitanen, reijo.viitanen(at)humak.fi p. 020 7621 265

Sisältö:

Opintojaksossa tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen muotoihin ja opitaan arvioimaan niiden vaikuttavuutta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija:

  • Tuntee yhteiskunnan rakenteet ja toimijat
  • Osaa perustella edunvalvonnan ja lobbauksen merkityksen
  • Tuntee kansalaisten ja organisaatioiden vaikutusmahdollisuuksia
  • Tuntee kolmannen sektorin roolin ja merkityksen yhteiskunnassa
  • Osaa soveltaa vaikuttamisen menetelmiä käytännön työssä.

Lue lisää Työyhteisön kehittäjäkoulutuksesta (linkki vie Humakin verkkosivuille).