Vuorovaikutus 5 op

Opintojaksolla käsitellään:

 • Työelämän vuorovaikutustaidot
  • esiintymistaidot.
 • Vuorovaikutusosaaminen ja kohtaaminen
  • vuorovaikutus verkossa
  • neuvottelutaidot
  • vaikuttajaviestintä.
 • Kulttuurienvälinen vuorovaikutus
  • kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen perusteet.
  • kulttuurin ja kielen rooli kommunikoinnissa
  • kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen taidot

Kenelle?

Opintojakso soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Lisätiedot

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijalta vaaditaan verkko-opiskelun perusvälineet.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.01.2024- 31.05.2024
Aikataulut ja työskentelytavat Kaikki opintojaksolla tarvittava materiaali (videot, tehtävien lähdeaineistot ym.) löytyy opintojakson Hoodle-alustalta sähköisessä muodossa.
Ilmoittautumisaika 02.05.2023-18.12.2023
Vastuuhenkilö Jenny Honka (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

 • Työelämän vuorovaikutustaidot
  • Osaa arvioida omaa vuorovaikutus- ja viestintäosaamistaan ja ymmärtää erilaisia vuorovaikutusta luovia ja ylläpitäviä keinoja ja viestinnän prosesseja.
  • Osaa antaa ja vastaanottaa palautetta tavoitteellisesti ja perustellen.
  • Osaa toimia verkkovälitteisissä vuorovaikutustilanteissa.
  • Kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja osaa huomioida vuorovaikutuksen moninaisuutta.
 • Kulttuurienvälinen vuorovaikutus
  • Osaa arvioida omaa vuorovaikutus- ja viestintäosaamistaan ja ymmärtää erilaisia vuorovaikutusta luovia ja ylläpitäviä keinoja ja viestinnän prosesseja.
  • Kehittää kulttuurienvälisen kommunikaation kompetenssiaan
  • Ymmärtää kulttuurin roolin vuorovaikutuksessa sekä kehittää kulttuurienvälisen viestinnän osaamistaan
  • Tuntee kulttuurienväliseen kompetenssiin liittyviä teorioita ja näkökulmia sekä osaa arvioida omaa kulttuurikompetenssiaan
  • Ymmärtää kontekstin merkityksen
  • Harjoittelee omia kulttuurienvälisen kommunikaation taitojaan, jotka edistävät kulttuurienvälistä oppimista ja kulttuurienvälistä kanssakäymistä

75,00