Vuorovaikutuksen monimuotoisuus työelämässä 3 op (0/20-21) UUTUUS!

 

45,00 

175 varastossa

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 1.9.2020 – 31.07.2021
Aikataulut Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti. Opintojaksolle voi ilmoittautua milloin vain ilmoittautumisajan puitteissa. Opintojakso suoritetaan noin 10 viikon aikana, jolloin viikottainen työmäärä n. 8-10 tuntia.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.05.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Anne-Mari Jaamalainen (etunimi.sukunimi@humak.fi)

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on kehittää osallistujien vuorovaikutusosaamista kielellinen saavutettavuus huomioiden. Tavoitteena on oppia hahmottamaan, miten voi tukea vuorovaikutuksen sujuvuutta, kun asiakkaana on esimerkiksi puhetta tukevia tai korvaavia kommunikaatiotapoja käyttävä henkilö, puutteellista suomen kieltä käyttävä henkilö tai henkilö, jolla on haasteita kuulemisessa tai puheen ymmärtämisessä. Opintojakso on suunnattu erityisesti työssään paljon eritaustaisia ihmisiä kohtaaville, joille laaja-alainen vuorovaikutusosaaminen on tärkeää.

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy multimodaaliseen näkemykseen vuorovaikutuksesta ja tarkastelee käsityksen hyödyntämistä eri toimintaympäristöissä. Multimodaalinen vuorovaikutusosaaminen perustuu ymmärrykseen vuorovaikutuksen monikanavaisuudesta ja -muotoisuudesta; vuorovaikutuksessa merkitykset välittyvät kielellisin ja ei-kielellisin keinoin (esim. eleet, katse ja kuvat). Opiskelija harjaantuu havainnoimaan vuorovaikutustilanteita laaja-alaisesti ja hyödyntämään vuorovaikutuksen moninaisia resursseja merkitysten välittämiseksi.

Tavoitteet

Opiskelija:

  • Osaa selittää multimodaalisuuden käsitteen.
  • Osaa eritellä, millaisia vuorovaikutuksen resursseja on olemassa.
  • Ymmärtää, että työelämän vuorovaikutustilanteisiin voidaan vaikuttaa multimodaalisuutta hyödyntäen
  • Saa valmiuksia oman osaamisen kehittämiseen multimodaalisen vuorovaikutusosaamisen osalta