Viitotun puheen alkeet 5 op, kevät 2022

Opintojaksolla opiskellaan viitotun puheen periaatteita, arkeen liittyviä viittomia ja viitottua puhetta kommunikoinnin tukena. Pääset tutustumaan sanakirjoihin ja muihin viitottuihin materiaaleihin ja hyödyntämään niitä itseopiskelussa. Opittuasi uusia viittomia voit harjoitella viitotun puheen käyttöä kommunikoinnin tukena. Opintojakson suoritettuasi ymmärrät, miten viitottu puhe eroaa tukiviittomista ja viittomakielestä. Oivallat myös viitotun puheen käyttötilanteiden ja käyttäjien moninaisuuden. Opintojakson suoritettuasi osaat kertoa arkisista asioista viitotulla puheella esimerkiksi työpaikallasi tai harrastuksissasi.

Kenelle?

Opintojakson sisällöistä hyötyvät erityisesti sellaiset henkilöt, jotka työssään tai arjessaan tapaavat ihmisiä, joilla on vaikeuksia kuulemisessa tai heillä on kielellisiä haasteita. Opintojakso sopii myös viitotusta kommunikaatiosta kiinnostuneille.

Lisätiedot

Webinaareissa tarvitset tietokoneen, jossa on toimiva kamera ja kuulokemikrofoni.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 1.2.2022-31.5.2022
Aikataulut Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti omaan tahtiin toteutusaikana. Opintojakso sisältää kolme osallistujalle vapaaehtoista webinaaria. Webinaareissa on mahdollisuus opiskella yhdessä kasvotusten viittomia ja harjoitella käyttämään viitottua puhetta. Webinaarit eivät ole pakollisia eikä webinaareja tallenneta.

Webinaarit torstaisin:

  • 3.2.2022 klo 12.30-14
  • 17.3.2022 klo 12.30-14
  • 5.5.2022 klo 12.30-14

 

Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.01.2022 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Anne-Mari Jaamalainen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 323)

Opiskelija:

  • tunnistaa viitotun puheen käyttäjiä
  • tietää viitotun puheen keskeisiä elementtejä
  • tutustuu sanakirjoihin ja muihin viitottuihin materiaaleihin
  • osaa omaan arkeen liittyvää perusviittomistoa
  • selviytyy tutuista arkitilanteista viitottua puhetta käyttäen

Uusi opintojakso. Ei vielä opiskelijapalautetta.