Viitottu puhe ja tulkkaus huonokuuloisille ja kuuroutuneille asiakkaille 5 op, syksy 2022

Tässä opintojaksossa harjoitellaan viitottua puhetta sekä viitotulle puheelle ja viitotun puheen tulkkausta. Opintojakson aikana opiskelija kehittää osaamistaan viitotun puheen tuottamisessa sekä viitotulle puheelle tuotetun tulkkauksen tuottamisessa.

Kenelle?

Opintojakso sopii kaikille, joita kiinnostaa viitottu puhe ja viitotun puheen tulkkaus.

Ennakkovaatimukset

Toteutuksen osallistuminen edellyttää suomalaisen viittomakielen viittomiston laajaa tuntemista.

Lisätiedot

Opintojaksolla tarvitsee tietokoneen ja muistiinpanovälineet. Itsenäinen työskentely tapahtuu Humakin verkko-opiskeluympäristössä Hoodlessa. Hoodle pohjautuu Open LMS – moderniin Moodle -tekniikkaan.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot TAI lähiopetus Helsingin TKI-keskus Ilkka, Valkea talo, Ilkantie 4
00400 HELSINKI
Toteutusaika 01.09.2022 – 31.5.2023. Viitotun puheen loppukoe tammikuussa 2023.
Aikataulut ja työskentelytavat Toteutus pitää sisällään n. 17 x 45 min opetusta. Opetus toteutuu joko lähiopetuksena tai etäopetuksena (webinaareja).
Opetusten lisäksi toteutuksen kuuluu itsenäistä ja verkkotyöskentelyä. Itsenäiset tehtävät ja verkkotyöskentely ovat pakollisia.
5 op opintojakso tarkoittaa 135h opiskelijan työtä. 1h = 60 minuuttia.
Opintojakson toteutus (tehtävät, arviointi, yms.) esitellään opintojakson ensimmäisillä tunneilla.Opintojaksoon kuuluu tammikuussa 2023 järjestettävä loppukoe. Jos koetta ei saa ensimmäisellä kerralla läpi on kevään aikana kaksi uusintamahdollisuutta.Opintojakson webinaarit/lähiopetukset:

 • 09.09.2022 09.00 – 11.30
 • 22.09.2022 12.30 – 14.00
 • 26.10.2022 09.00 – 11.30
 • 02.11.2022 08.30 – 10.00
 • 29.11.2022 10.00 – 14.00
 • 01.12.2022 12.30 – 15.00
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-22.08.2022 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö  Outi Kuvaja (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

 • tuntee viitottua puhetta käyttävät asiakasryhmät
 • tietää ja osaa kuvata viitotun puheen keskeisiä elementtejä ja variaatioita
 • kykenee viestimään viitotulla puheella monikanavaisesti erilaisten asiakkaiden kanssa
 • osaa suunnitella ja tuottaa selkeän, ymmärrettävän ja sidosteisen tekstin viitotulla puheella
 • kykenee tekemään käännöksen viitotulle puheelle erityyppisistä teksteistä kohderyhmä huomioiden
 • osaa tulkata viitottua puhetta ja viitotulle puheelle
 • osaa analysoida viitotulle puheelle tuottamansa tekstin ja tulkkeen ymmärrettävyyttä ja rakennetta.